BattleofMława.jpg Május első hétvégéjén Székesfehérváron megrendezésre került egy makett-show, amelyre meghívást kaptunk Szakával, hogy tartsunk egy hadijáték bemutatót is. A makett-show minden napján nem tudtunk ott lenni, de vasárnap megtartottuk a bemutató csatát (szerencsére volt érdeklődő is szép számmal).

A lengyelekkel Szaka védekezett én pedig a német erőkkel próbáltam meg elfoglalni a várost.

A makett-show-ról bővebben: http://feol.hu/hirek/harci-gep-24-ora-alatt-1541903

Az ütközet részletei:

Helyszín: Lengyelország, Mława város előtere

Időpont: 1939. szeptember 2. délelőtt 10 óra

Támadó: Német (690 pont)

Védő: Lengyel (455 pont)

Játék hossza: 7 kör (7. kör bégén D6, ha az eredmény 4+, akkor le kell játszani a 8. kört is)

Időjárás: száraz

Speciális feltételek: nincs.

MlawaMap1.jpg

Leírás:

1939. szeptember 1-én Németország lerohanja Lengyelországot. A német 4. hadsereg már az
első napon a 3. hadsereggel karöltve próbálják elzárni Lengyelország balti-tengeri kijáratát. A német
erők ostrom aláveszik Mława városát, ahol azonban a lengyelek szívosan védekeznek a jól kiépített
állasaikban. A város megszerzése létfontosságú, a tengerhez vezető kijárat megszerzéséért.
A német oldalon harcba vetett alakulatok: a 3. hadsereg, I. hadtestének Kempf páncélos
hadosztálya (7. páncélos ezred, 2. gyalogos ezred és a Deutchland Waffen-SS gépesített
gyalogos ezred). A lengyel oldalon védekező alakulatok: A Modin hadsereg 20. gyalogos hadosztálya (78., 79.,
és 80. gyalogos ezred).

MlawaMap2.jpg

Győzelmi feltételek:

Német:

- Betonbunkerek elfoglalása/megsemmisítése: 1 győzelmi pont / betonbunker.
- Bejuttatni a városba legalább 100 pontnyi harcoló egységet: 4 győzelmi pont.
- Minden megsemmisített lengyel 100 pontért 1 győzelmi pont (maximum 4).

Lengyel:

- A játék végén nem tartózkodhat német egység a városban: 2 győzelmi pont.
- A betonbunkerek megtartása: 1 győzelmi pont / betonbunker.
- Minden megsemmisített 100 pontnyi német egységért 1 győzelmi pont (maximum 6).

Végeredmény:

Akinek több pontja van a végén, az nyert. Különbség szerint:

0 győzelmi pont különbség: döntetlen
1-2 győzelmi pont különbség: kis győzelem
3-4 győzelmi pont különbség: győzelem
5+ győzelmi pont különbség: elsöprő győzelem


130505001mod.JPG

A csata:

A német támadó alakulatok bal szárnyát a gépesített SS gyalogság képezte, melyet SdKfz 251-es féllánctalpas lövészpáncélosokon szállítottak. Őket egy SdKfz 231-es (6 Rad) felderítő páncélkocsi vezette fel. Középen támadott a páncélos ék, melynek állományába tartozott két szakasz PzKpfw 38(t), két szakasz PzKpfw II és egy szakasz PzKpfw III. Mögöttük  teherautókon egy századnyi gyalogos, mögöttük egy másik század járművek nélkül. A dombtetőn 3 üteg (két 105 mm-es és egy 150 mm-es) csövei meredtek a város irányába. A tüzérség előtt egy önjáró tüzér szakasz (StuG III) áll bevetésre készen, a jobbszárnyon pedig egy újabb gyalogos század járművek nélkül. A legszélen egy szakasznyi lovas felderítő járőr állt.

130505008mod.JPG

Szemben a lengyel védelem három bunkerre támaszkodott. E három pillér közül a két szélső betonbunker volt, míg a középső egy földbunker, melyben egy könnyű páncéltörő ágyús üteg foglalt állást. A lengyel bal szárnyat egy 76 mm-es Putilov üteg biztosította, mely az ott épült betonbunkerbe volt telepítve. A két betonbunker közötti részt a lengyel gyalogság foglalta el. A jobb szárnyon lövészárokrendszerben a bal szárnyon csak alkalmilag kiépített könnyű fedezékekben. A jobb szélen kapott helyet a másik üteg Putilov. A rendelkezésre álló wz.34 páncélautók és 7TP páncélosok (3-3 szakasz) elszórva az arcvonalon állomásoztak.

130505007fel.JPG

A német támadást a páncélosok indították el. Mögöttük felzárkózva a gépesített gyalogság tartotta a lépést, de a maradék lövész századok csak lassan tudtak a nyomukba érni. A német tüzérség a csata elején sikeresen megsemmisítette a lengyelek jobb szárnyát biztosító Putilov üteget, majd folyamatos tűzcsapásokkal támadta a lövészárkokban lapuló lengyel gyalogságot. A jobb szárnyon a lovas járőr egészen előre merészkedett és próbálta felderíteni az ellenséges állásokat. A támadásban legelöl járó PzKpfw II szakaszokat heves ágyútűz fogadta, egyrészt a telepített Putilovokból, másrészt a városban megbújó 7TP páncélosokból. Az első pár percben az egyik PzKpwf II szakasz meg is semmisült a koncentrált tűzben. A lengyelek bal szárnyán az egyik felderítő páncélkocsi elhagyta a fő ellenállási vonalat és megpróbált a német jobb szárnyon felderítést végezni.

130505011fel.JPG

Eközben a német páncélosok és gépesített lövészek tovább nyomultak előre, miközben elvesztettek pár járművet és katonát a folyamatos tűzben. Hamarosan megérkezett mindkét fél légi ereje. Német részről egy Messerschmitt Bf-109-es és egy Junkers Ju-87-es raj érkezett a légtérbe, míg a lengyelek egy PZL P.23 könnyű bombázó repülőgéprajt és védelmükre egy PZL P.7 vadászokból álló rajt tudott a csatába irányítani. A Stukák a lengyel bal szárny felé vették az irányt, és a betonbunkerre dobták le az első adag bombát. Ez a támadás azonban nem hozta a várt hatást, a bunker szinte sértetlen maradt, sőt a támadást oldalról megzavarta a lengyel vadászraj is. A PZL P.23-as bombázók pedig a német tüzérség felett oldották ki a bombaterhük nagy részét, és bár szorosan a nyomukban volt a német vadász raj, a bombázók lelövését már csak a bombázás után sikerült kieszközölni. Az itt ledobott bombák hatalmas pusztítást végeztek a német tüzérség állományában.

130505013mod.JPG

A kereszteződésnél álló templom tornyából egy lengyel mesterlövész tizedelte a német erők specialistáit, ezért a StuG III szakasz parancsba kapta, hogy iktassa ki a toronyban található lövészeket. Ezt egy jól irányzott lövéssel sikerült is, a templomtorony teteje, benne a mesterlövésszel, megsemmisült. A még levegőben lévő lengyel vadászraj a német tüzérség megmaradt állományát igyekezett ritkítani, miközben a jobb szárnyon felvonuló német gyalogság géppuskákkal leradírozta az égről a kellemetlenkedő lengyel repülőket.

Egy pillanatra megtorpant a német előretörés, mert a középen előnyomuló páncélos ék több járművét is elvesztette, de a még mindig a levegőben köröző Stuka raj eközben elérte első igazi sikerét: megsemmisítette a lengyel jobb szárnyon, a bunker mögött megbúvó 7TP szakaszt. Eddigre a német SS egységek, bár megfogyva, de elérték az imént említett bunkert, azonban a létszámuk annyira lecsökkent, hogy a bunker bevételét lehetetlen volt kivitelezni. Az eddigre szinte teljesen megsemmisült német tüzérség alig tudott kárt tenni a beásott lengyelekben.

130505027fel.JPG

A német páncélosok időközben megsemmisítették a templom előtt lesben álló 7TP szakaszt és előnyomultak a lengyel vonalak közvetlen előterébe, egy búzatáblában álltak meg.

A Ju-87 raj egy utolsó erőfeszítést tett az utolsónak megmaradt lengyel páncélos szakasz megsemmisítésére, de ez nem sikerült, csak mozgásképtelenné váltak a lengyel páncélosok. A német támadó alakzat eddigre teljesen felbomlott. Hatalmas veszteségeket szenvedtek el a támadó erők mind emberanyagban, mind technikában. Ezt használta ki a lengyelek jobb szélen bújtatott páncélautós szakasza, és áttörve az amúgy is hézagos német vonalakon, bejutott a páncélos ék hátába, miközben veszélyeztette a közeli magaslaton felállított tüzérségi megfigyelők állását is.

A légtérbe visszatérő Bf-109-es raj kisebb sérüléseket szerzett távolléte alatt, valószínűleg ellenséges vadászokkal került légi harcba, vagy a városi légvédelem okozott károkat a raj gépeiben. Visszatérve azonban az útjába eső lengyel gyalogságot géppuskázta, különös tekintettel a bunker tetején és közelében megbúvó egységekre. A folyamatos ágyútűz is meghozta az eredményét, mert a központi földbunker megsemmisült, maga alá temetve a lengyel páncéltörő ágyút. Ez az esemény, és az, hogy a páncélosok eddigre megsemmisítették a mozgásképtelen lengyel 7TP szakaszt is, gyakorlatilag azt jelentette, hogy a város irányából már nem kell számítani számottevő páncélelhárításra, és indulhat a német harckocsik végső rohama. Ezt azonban keresztül húzta a vonalak mögé belopózott lengyel páncélautós szakasz, amely a még harcképes StuG III rohamlöveg szakaszt hátulról, közvetlen közelről megsemmisítette.

A német gyalogságból két század maradt (a 2. és a 3. század), amelyből a középen felvonuló század már régen harcérintkezésben volt és személyi állományának harmadát eddigre már elvesztette. A sértetlen század, betört a lengyel főellenállási vonalba, ott elfoglalta a betonerődöt, majd a 2. századdal együtt a templom tövében beásott maradék lengyel gyalogságot is felszámolta.

130505051fel.JPG

A légi uralom már rég a németek kezében volt, amikor a Bf-109-es rácsapott a lengyel főparancsnok állására, és bár okozott némi veszteséget, de a főparancsnok túlélte a rácsapást. Ezzel szemben a lövészárkokban masszívan kitartó lengyel gyalogság a még épségben lévő nehézfegyvereivel megsemmisítette a vadászrepülő rajt. A németek 3. százada egyre beljebb nyomult a városba, míg a 2. század egy biztonságosabbnak vélt pontra vonult vissza. Ezzel a mozdulattal sikerült is a vonalak mögött tevékenykedő wz.34 szakasz mögé kerülni, és a csonka század megmaradt páncéltörő puskáival megsemmisíteni a lengyel páncélautós szakaszt.

A lövészárkaikat elhagyva, teherautókon próbálták a lengyelek az oldalukba betört német századot becserkészni, azonban erre már nem volt idő.

A valóságban a  csata 3 napig tartott (szeptember 1-3), az SS alakulatok jelentős veszteségeket szenvedtek, és a lengyelek szívós védekezésének köszönhetően a németeknek súlyos harcok árán sikerült csak elfoglalni a várost. A terepasztalon nagyon hasonló eredmény tükröződött.

Végeredmény:

A lengyel erők megsemmisítettek több, mint 500 pontnyi német egységet (5 pont) és birtokolták az egyik betonbunkert (1 pont), ami összesen 6 pontot ért.

A német erők több, mint 300 pontnyi lengyel egységet semmisítettek meg (3 pont) és elfoglalták az egyik betonbunkert (1 pont), így összesen 4 pontot kaptak.

Az eredmény tehát kis győzelem a lengyelek javára.

130505005fel.JPG

Bogesz

Szerző: bogesz001  2013.06.24. 00:00 10 komment

Címkék: második világháború wargame Lengyelország 20mm

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr205357938

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

HPetyo 2013.06.25. 03:59:38

Unicum egy ilyen korai csata, azasztal is jól néz ki. :-) Milyen szabállyal játszottatok? Elég érdekes, hogy a gyalogság kézifegyvereivel halálosabb a repülőkre, mint a vadászok.

ambasa 2013.06.25. 17:43:05

Akkor végül is érthető, miért tartott a valóságban is három napig a csata. Itt Ti csak az első napot játszottátok le ahol a lengyelek visszaverték az első német rohamot.

Tg

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.06.25. 18:57:22

@HPetyo: Saját szabály alapján játszottuk a csatát. A kézifegyveres rész szokatlannak tűnhet, de tulajdonképpen az egész század ilyenkor nem csinál mást, mint a repülőket lövi, természetesen a géppuskás bakák is. Különböző célszámok vannak a találatra a repülő sebességétől is függ, meg hát két találatot viselnek el a gépek általában (van amelyik spec. tulajdonság miatt többet), és ezek a lelövések nem az első találatra jönnek össze...

@ambasa: Valóban, a németek nagyon megszenvedtkel Mława-nál. Tulajdonképpen az az általánosan elterjedt nézet, hogy Lengyelországon úgy mentek át, mint kés a vajon, ami bizonyos mértékben igaz is, de azért sok helyen elakadtak, és Mława-nál ráadásul rögtön az első napon.

janos900 2013.06.25. 20:24:04

@bogesz001: A lengyel hadjáratról egy csomó téves legenda és hiedelem van "forgalomban". A villámhadjárat is, az első világháborús sebesség alapján villám, a második világháború későbbi hadjáratai alapján már nem annyira.
Szerintem is üdítő végre valami korai WW2 játékot látni. Figura ügyben nagyon nem vagyunk elkényeztetve 20mm-ben egy készlet mindössze a lengyel kínálat.
A Stugok viszont úgy emlékszem csak 1940-től voltak rendszerben, bár ez teljesen részletkérdés a csata szempontjából. Jó lett a cikk, gratula.

HPetyo 2013.06.25. 20:55:46

@bogesz001: Szerintem akkor is irreális ez az eredmény a repülők ellen, de ez apró részletkérdés.
A történelmi háttér viszont mindenképpen érdekes.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.06.25. 21:04:14

@janos900: Valóban a StuG III Ausf A sorozatgyártása 1940 januárjában indult... Ezt benéztük. Mondjuk úgy, hogy csapatpróbán volt a nullszéria. :)

@HPetyo: A szabályrendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Sajnos a lengyel csata óta nem volt idő a frissítések feldolgozására (se az Osztrogozsszknál előjött frissítések feldolgozására sem). Ha jól emlékszem volt valami a repülőkkel is, de nem vagyok biztos, hogy éppen a föld-levegő interakcióra vonatkoztatva.

Az a helyzet, hogy két kezemen meg tudom számolni, hogy a szabályrendszer legelső verziója óta hány csatát nyomtunk le, és ezek ugye mind teszt csaták voltak. Még most sem tökéletes a szabályrendszer, de komolyan mondom, hogy nem olyan rossz, mint amilyennek a "gyalogág tüzelése a légierőre" esélyeiből kitűnik. :)

HPetyo 2013.06.27. 12:20:45

@bogesz001: Nem állítottam én hogy rossz szabály lenne. :) Ez a rész fura volt, ennyi. Többet nem mondhatok róla, hisz még nem próbáltam.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.06.27. 17:26:32

@HPetyo: Na akkor remek lehetőség, hogy (miután frissítve lesz) elküldjem neked szíves kipróbálásra. :)

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.11.26. 20:56:18

@HPetyo: Letölthető az Inkvizítoron megadott linkekről (Össztűz, TŰŰŰŰŰZ! topikból). :)
süti beállítások módosítása