Germánok a rómaiak ellen – WAB 2.0 (haditudósítás)

Talán az oldal olvasóinak feltűnt, hogy az első félévben a blog sokkal inkább a hadtörténelem és a haditechnika világa felé tolódott el, a játékkal és a makettezéssel szemben, aztán ahogy beköszöntött a jó idő egyre szaporodnak a játékleírások is. Blogger társaim tudósításai után szerencsére most már én is tudok szolgálni eggyel. Hosszú kihagyás és sok Foundry Napoleon után ismét előkerült a jó öreg Warhammer Ancient Battles és annak is a legkésőbbi 2.0-ás változata. Idáig csak a korábbi változatokat ismertem, de a könyv felületes átlapozása után az a benyomásom támadt, hogy a GW azon túl, hogy persze változtatott valamicskét a szabályokon és behozott új dolgokat, de leginkább az eddig az egyik-másik seregkönyvben fellelhető speciális szabályokat fésülte össze egy könyvbe. Persze sok az újdonság de néhány dologtól eltekintve a játék mechanizmusa vajmi keveset változott.

Az új könyvhöz új sereglisták is dukálnak, és az addig erősebbnek vélt rómaiak ellen a barbár germán sereg is már a siker reményében sorakozhatott fel a játékasztalon.

blog79-0a.JPG

A játék elején a felek felváltva helyezték fel az egységeiket, mire felvonult a két sereg a következő kép tárult a krónikás szeme elé:

blog79-0b.jpg

(a leírásban a szárnyak megnevezése mindig az adott fél szemszögéből szerepelnek majd)

I. kör (római)

Ugyan a germánok nyerték 3:4 arányban a kezdeményezést de a barbár törzsfőnök igen taktikusan lemondott a kezdés jogáról ezért a páratlan számú körök a rómaiaké lett.

A rómaiak a mozgás fázisban a szárnyakon előrenyomulásba kezdtek és az íjászaik tüzet nyitotta a velük szemben felsorakozott germán íjászokra. Ugyan csak a 6-os talált de még így is 12 lövésből 5 találatot értek el, amiből 4+-ra kettőt sebeztek. A nyilak ellen nem volt mentő a germán csapat, így már a játék elején elszenvedte első vérveszteségét.

2. kör (germán)

A barbárok ebben a körben általános előrenyomulásba kezdtek

blog79-02.JPG

III. kör (római)

A rómaiak megnyitották az arcvonalukat és a centrumban lévő két légió egymástól távolodva a szárnyak felé kezdett mozogni.

Az íjászok ismét egy nyílzáport küldtek a velük szemben állókra de most már csak egy germán íjászt tudtak halálra sebezni.

Közben a jobbszárnyon lévő lovasok is elhajigálták gerelyeiket, de egy szem találatukat egy szerencsés barbár harcos sikeresen mentette pajzsával.

A balszárnyon hevesen előrenyomuló légió első sora is elhajította lándzsáit a germán lovasokra, de a négy találatuk következtében végül s csak egy nemes bukott le a lováról.

blog79-03.JPG

4. kör (germán)

A germán centrum is szétvált és a két horda elkezdett a szárnyak felé előrenyomulni.

A balszárnyon lévő germánok gerelydobási távolságba kerültek a római lovassággal, aminek a következtében az itáliaiak is elszenvedték első veszteségüket.

blog79-04.JPG

V. kör (római)

A germán manőverek hatására római centrum visszarendeződött korábbi pozícióba, oda ahol a csatát elkezdte.

Az íjászok előrenyomultak és immár nyilaikat a vezér hordájára záporoztatták, minden eredmény nélkül.

A lovasok is elhajították lándzsáikat, aminek újabb két germán íjász látta kárát.

Közben a balszárnyon lévő római légió rohamra indult a germán nemesi lovasság ellen, azonban az gerelyei hasztalan elhajítása után elegánsan visszavonult, aminek következtében a római ökölcsapás légüres térbe csapódott, igaz ők sem szenvedtek veszteséget.

6. kör (germán)

A nemesi lovasság a kör elején sikeresen újrarendeződött, ami nem sikerült az íjászoknak ezért azok megkezdték az asztal széle felé tartó menetelésüket.

A két germán horda folytatta a távolodását egymástól és a szárnyak felé menetelt, miközben a bal szárnyon lévő ismét gerelyt vetetett a római lovasságra négy sebet ejtve rajtuk, amelyek közül a római lovasok csak egyet tudtak kivédeni. A római hadvezér kénytelen volt egy bátorságpróbát tenni az immár erősen megcsappant lovasaira, amit azonban könnyed eleganciával meg is tett.

blog79-06.JPG 

VII. kör (római)

A balszárnyon lévő légió folytatta az előző körébe megkezdett harcát és immár másodszor is rohamra indult a nemesi lovasság ellen, amely az egyre közeledő táblaszél miatt immár a lövés és a harc felvétele mellett döntött.

A másik szárnyon a lovasság a további veszteségek elkerülése végett rendezetten visszavonult.

Az íjászok tovább puhították a vezér hordáját, melynek eredményeként egy újabb germán harcos szenderült jobb létre. A germán lovasság egy utolsó erőfeszítéstől vezérelve gerelyeivel megpróbálta megállítani a római rohamot és el is ért két találatot, amelyből a rómaiak csak egyet tudtak menteni. Azonban az elszenvedett veszteség még csak megtorpanásra sem késztette a légió rohamát. A rómaiak kihasználva a pilumra vonatkozó szabályt két sorból harcolva 17 kockával sújtottak le a lovasokra, amelynek következtében négy sebet ejtettek. A germán hadvezér egy mentődobása sem sikerült, így négy nemes hullott le holtan a lováról. Az első sorban lévők megpróbálták megbosszulni társaik halálát, de a rómaiak jól védekeztek. Ekkora veszteséget még a 9-es Ld-vel sem tudta megdobni a barbárok vezére, de csapata kitartó volta miatt azok rendezetten visszavonultak kikerülve az üldöző rómaiakat.

blog79-07.JPG

8. kör (germán)

Az íjászokat most sem sikerült megállítani ezért folytatták menekülésüket az asztal széle felé.

Ugyanakkor a nemesi lovasság ismét gerelyt vetett a velük imént elbánó légiósokra, amelynek következtében újabb két római katona nem élhette meg a veterán kort.

Közben a sámán hordája tovább szorította kifelé a római lovasokat.

blog79-08.JPG

IX. kör (római)

A balszárnyon lévő légió immár harmadszor is megrohamozta a nemesi lovasságot, amely ekkor szintén az áll és lő paranccsal várta a támadókat.

A rómaiak kihasználva az arcvonal közepén tátongó rést a centrumban lévő két légiójukkal benyomultak oda.

A római íjászok ismét megfeszítették íjaikat melynek nyomán ismét három germán harcos rogyott össze holtan a vezér mellett.

A rohamozó légiósokra ismét lándzsák hullottak, de az ismétlődő összecsapásokban egyre fáradó nemesek egyre rosszabbul céloztak. A római légió és a nemesi lovasság ismét összemérte fegyvereit, melynek eredményeként négy lovas és két légiós vére öntözte a csatateret. Az ismételt csapások során a nemesek csapata megingott és lefutott a pályáról.

blog79-09.JPG

10. kör (germán)

Az íjászok hosszú menetelése immár véget ért és megmenekülve a teljes pusztulástól hírmondóik elhagyták a csatateret.

A vezér végre megindíthatta első rohamát, amelynek célpontja a veterán légió volt. A túl óvatos római hadvezér gerelyei eldobása után inkább visszavonult. Ugyan sikerült 8 találatot elérnie, amelyből 3 védhetetlenül sebzett.

A sámán csapata felhagyva a lovasság hasztalan üldözésével új célpont után nézett és néhány gerelyt vetett a jobbszárnyi római légióra, minden eredmény nélkül.

XI. kör (római)

A rómaiak legnagyobb döbbenetére a veterán légió nem dobta meg 9-es Ld-jét és tovább futott az asztal széle felé.

A jobbszárnyon a lovasság a és a légiósok vállt vállvetve egy arcvonalba fejlődve szembefordultak a sámán csapatával.

A balszárnyon lévő légió egy gyors jobbra át után teljes sebességgel menetelni kezdett a centrum felé.

Közben az íjászok ismét két találatot értek el a vezér csapatán, amelynek következtében ismét egy harcos ajkát hagyta el halálhörgés.

A lovasok megpróbáltak veszteséget okozni lándzsáikkal a sámán csapatának, de minden eredmény nélkül.

blog79-11.JPG

12. kör (germán)

A megmaradt két germán horda általános előrenyomulásba kezdett, miközben a vezér egy-egy harcosa gerelyét is elhajította a római légiósokra, de azok ártalmatlanul hullottak le mellettük.

blog79-12.JPG

XIII. kör (római)

Megtörtént az elképzelhetetlen, a veterán légió megállítása ismét nem sikerült és az lefutott a pályáról (azt hiszem ennek tizedelés lesz a vége).

A győztes balszárnyi légió folytatta erőltetett menetét a centrum irányába.

A jobb szárnyon a rómaiak megpróbálták bekeríteni a sámán csapatát, a légiósok az oldalukba próbáltak kerülni, míg a lovasok felvágtattak a dombra és ismét szembefordultak velük.

A római íjászok ismét két harcossal csökkentették a vezér seregét, miközben hasonló veszteséget okozott gerelyeivel a jobbszárnyi légió a sámán csapatában.

blog79-13.JPG

14. kör (germán)

A germán hadvezér megpróbálta csapatait a bal szárnyon lévő római csapatok szétzúzásához összpontosítrani.

blog79-14.JPG

XV. kör (római)

A rómaiak ezt a kört az erőik összpontosítására fordították arra várva, hogy a győzedelmes balszárnyi légió végre felsorakozzon a sámán csapatának oldalában.

Ugyan az íjászok nyilai közül ismét kettő betalált a vezér csapatában, de most a barbár harcosok idejében rántották maguk elé pajzsaikat.

blog79-15.JPG

16. kör (germán)

A vezér csapata próbál szembefordulni a rómaiakkal de az őket mérges méhrajként körüldongó római íjászok okozta zavar miatt a horda csak nagyon lassan tudott fordulni.

A sámán csapata minimális mozgást téve a hátát a csatamező szélén lévő sziklának vetette.

XVII. kör (római)

A rómaiak folytatták, manővereiket a sámán csapatának összehangolt megtámadásához.

Az íjászok tovább lőtték a vezér csapatát, de úgy látszott kezüket egyre erőtlenebbé tette a hosszú harc, nem sikerült eltalálniuk senkit sem.

 18. kör (germán)

A vezér csapatának végre sikerült szembefordulni az őket folyamatosan zaklató római íjászokkal.

A sámán úgy dönt, hogy mindent egy lapra feltéve megpróbálja megelőzni a bekerítést és az egykor a jobb szárnyon harcoló légió ellen fordult. Gerelyei nyomán három római légióst ér találat, akik közül ketten csak késve emelték maguk elé pajzsaikat.

blog79-18.JPG

XIX. kör (római)

A jobbszárnyi légió miután sikeres bátorságpróbát tett, mivel a sámán keltette félelmét le kellett győznie, hogy megrohamozta a barbárokat, a is lovasok is rohamra indultak. Ennek fele sem volt tréfa, a hátbatámadás veszélye fenyegetett, ezért a sámán is megpróbált bátorságot önteni harcosaiba azonban a kocka istene elhagyta és a 10-es Ld-jére sikerült egy ötöst és egy hatost dobnia. A germánok idegei felmondták a szolgálatot soraik meginogtak és fejvesztett menekülésbe kezdtek. A sámán harcosainak gerelyeitől eddig sokat szenvedő római lovasság csak erre várt, rohama elsöpörte a sámánt és csapatát, mind egy szálig a valhallába küldve azokat.

blog79-19.JPG

20. kör (germán)

A magára maradt germán vezér végre elégtételt tudott venni az addig nagy bosszúságot okozó íjászokon és megrohamozta azokat. Az íjászok még kilőtték utolsó nyilaikat majd felvéve a nyúlcipőt megpróbáltak elinalni a dühödt barbárok elől. A rohamtávolságuk határán lévő íjászoknak minden esélye meg lett volna a sikeres menekülésnek, ha nem egyest dobnak, azonban így a vezér térdig gázolt vérükben, mind egy szálig levágva azokat.

blog79-20.JPG

XXI. kör (római)

A rómaiak immár az egyetlen megmaradt germán horda bekerítésébe kezdtek, miközben a jobbszárnyi légió egy sikeres lándzsavetése nyomán ismét egy germán harcos csuklott holtan össze.

blog79-21.JPG

22. kör (germán)

A germánok mielőtt a rómaiak befejezhették volna a bekerítést rohamra indultak a harcedzett egykori balszárnyi légió ellen, amely azonban igen taktikusan inkább lándzsáit támadókra hajítva visszavonult és kitért a harc elől. A gerelyek ismét egy barbárt életét oltották ki.

blog79-22.JPG

XXIII. kör (római)

A balszárnyi légió sikeres bátorság próba után ismét szembe fordult a barbárokkal.

A jobbszárnyi légió kihasználva a kedvező alkalmat rohamra indult a barbár sereg háta ellen.

A lovasság minden eshetőségre felkészülve rendezte sorait, hogy egy elhúzódó harc esetén a rómaiak körében rohamra indulhasson a barbárok oldala ellen.

A római roham becsapódott a barbárok hátába, de parancsnokuk a legátus sokkal inkább a hadművészet, mint a kardforgatás mestere, egyetlen egy csapása sem sebzett halálra egyetlen egy barbárt sem, nem úgy harcedzett légiósai, akik pilumjai négy germán életét oltották ki. A germánok keményen ütöttek vissza ugyan csak öt kockájuk volt de abból négy talált és mind sebzett is. Talán Odin ismét kegyeibe fogadta fiait? Nem a rómaiak a négy sebből kettőt sikeresen mentettek. Megkezdődött a csata elszámolása, de a különbség olyan nagy volt, hogy nem kellett Ld-t dobni a megtört germánok futásnak eredtek, de rómaiak beérték őket és a vezér harcosai élén a sámánhoz hasonlóan megtért a valhallába…

blog79-23.JPG

Ambasa

Szerző: ambasa  2013.07.18. 00:00 4 komment

Címkék: ókor 28mm wargame Warhammer Ancient Battles

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr325386559

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.07.18. 06:30:53

Tetszik, hogy a római köröket római számmal jelölted. :)

Ránézésre a WAB igen hasonlít a WHFB-re. Gondolom nem véletlenül.

janos900 2013.07.18. 10:20:38

Az olvasónak feltünt, hogy kevés a csatajelentés igen. :D

Jó lett a riport, nekem is tetszik az arab szám a római ellen párhuzam. Remélem nem védett, mert akkor én is használom majd. :)

Évekkel ezelőtt még én is nagy látens WAB rajongó voltam, de játszani sose sikerült vele, a szabálykönyveket meg mind eladtam már. Végül a Total War PC-s játékokban éltem ki magam.
Nagyon párbajos nekem az egész, két hajszálra egyforma sereg táncoltatja a kockákat. Nem stílusom, se ez, se a DBM és társai. Teljesen szubjektiv magán vélemény, ettől ez még egy jó rendszer. A beszámoló nagyon jó, a kezdő kép precíz, jól követhető az egész. Én szívem szerint adtam volna a Germánoknak még egy 40+ fős warbandot. :)
A festett 28mm-es seregeket elnézve, azért nem duzzognék ha ezt kellene játszanom, sőt. :D

ambasa 2013.07.18. 20:10:38

@bogesz001:
Az eredeti WAB 1998-ban jelent meg, és igen, a hasonlóság nem csak a véletlen műve, mivel a szabály az akkori WHFB szabályon (talán a 4. vagy az 5. kiadáson) alapul.

TG

ambasa 2013.07.18. 20:22:37

@janos900:
Ha hazajössz, biztos vagyok benne, hogy lesz alkalmad, majd kipróbálni.

Igen itt viszonylag hasonlóan tűnik a két sereg, de, a játék közben azért kiderül, hogy a close order rómaiak és a warband germánok azért teljesen máshogy harcolnak. Egy-egy népnél más-más arányok lehetnek a sereg összeállításában, de az is igaz, hogy nem biztos, hogy a játékosközösségünk túlságosan újító. persze könnyű nekem, mert én vagy csak fényképezek és írok, vagy csak dobom a kockákat és nem nekem kell gondolkodnom és számolnom akkor a mikor a sereglisták alapján megszületik a had.
Igazából ez is az a játék, ahol az igazi taktikai harc a sereg összeállításánál van, az asztal mellett már a kocka dönt, de hála sok dobásnak, ez az esetek többségében azért valahol kiegyenlítődik.

A DBA/DBM nekem sem jött be, nagyon sakk.

TG
Ui: természetesen római számok használata szabadon használható, immár több, mint 2000 éve ;)
süti beállítások módosítása