Nos itt a karácsony, és ilyenkor, talán valami öregkori szentimentalizmustól vezérelve próbálom hanyagolni a fegyverekről, a háborúkról és a véres ütközetekről szóló bejegyzéseket. Saját példámon tudom, hogy sajnos nem mindig értesülök új könyvekről, illetve olyan régebben megjelentekről sem, amely esetleg érdekelne. Úgyhogy megkértem pár barátomat, írjanak az elmúlt időszak olvasmány élményeikről, és ajánljanak néhány könyvet azoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak. Úgyhogy, ha valaki esetleg ezek után kedvet kapna valamelyikhez, nosza rajta irány a könyvesbolt a frissen kapott könyvvásárlási utalvánnyal vagy a legközelebbi könyvtár…

blog145-01.jpgAgnyija Barto: Különös ismertető jele... (Európa könyvkiadó 1970)

Ez a könyv nem háborús könyv. Egészen pontosan nem a harcokról szól. Az 1960-as években a Szovjetunióban volt egy rádióműsor, ahol beolvasták azoknak a leveleit, akik valamilyen családtagjuktól elszakadtak a háború folyamán. Rengeteg ilyen eset volt. Az apa ment a frontra és rendszerint rövid időn belül elesett, az anya a bombázások során meghalt, vagy egyszerűen a gyerekeket evakuálták a területről és később lehetetlen volt lenyomozni, hogy merre vitték. A legtöbb történet, amely ebben a könyvben szerepel, ilyen vagy hasonló forgatókönyv szerint esett meg. Sokszor a gyerekek olyan fiatalon szakadtak el szüleiktől, hogy még a saját testvéreik nevére sem emlékeztek pontosan. A gyermekotthonokban, ahova kerültek, a gondozók adtak nekik vezetéknevet, orvosok állapították meg nagyjából a születési évet. Nagyon kevés hiteles adattal a tarsolyában mégis nekiállt sok gyerek, hogy felkutassa a szüleit. Sokszor csak egy apró, de egyedi emlékfoszlány segített a szülők és a gyerekek egymásra találásában, 20-25 év után.

Érdekes és eddig számomra ismeretlen képet nyújt a háború utáni viszonyokról. Még sosem gondoltam bele, hogy hogyan egyesültek, ha egyesültek egyáltalán a szétszakadt családok. Nem bántam meg, hogy elolvastam.

Bogesz

blog145-02.JPGBán Mór: Isten Katonái 1456 (Gold Book 2014)

Az általam elolvasott könyvek közül mostanában az egészen friss megjelenésű (2014 ősze), Bán Mór által írt Isten Katonái 1456 című könyv nyerte el legjobban a tetszésemet. Bán Mór amúgy is az egyik kedvenc írom így alig vártam a könyv magyar megjelenését, ugyanis eredetileg külföldre szánták a könyvet, azzal a céllal, hogy megismertesse a keresztény világgal miért is harangoznak délben.

Az alaptörténet szerint 1520-at írunk, amikor is X. Leó pápa (1513−1521) elrendeli Giovanni da Capistrano (Kapisztrán János) szentté avatásának „perét”. A tanúk között feltűnik egy idős ferences testvér Leonardo Lampanessa, aki még ifjú korában több évet szolgált Kapisztrán testvér mellett szerte Európában, többek között Magyarországon is, 1456-ban. A tanú beszámolója Kapisztrán János "csodatételeiről" és inkvizíciós munkásságáról szól. Majd a beszámoló végén sor kerül az 1456-os Nándorfehérvári ostrom bemutatására, mindezt egy ifjú ferences testvér szemeivel.

Mint azt megszokhattuk Bán Mór korábbi regényeiben remek karakter jellemet ad szinte minden történelmi személynek, a párbeszédek és a szituációk zseniális kidolgozásáról már nem is beszélve. Habár meg kell jegyezni, hogy szerintem ezt a könyvet az író kissé elkapkodta, ugyanis több történelmi tévedés és a megszokottól eltérőn erős történelmi túlzások találhatók a könyvben. Melyek néhol már túlmutatnak az író fantázián. Ennek ellenére mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a kötetet, főképpen a középkor és a Bán Mór rajongóknak!

Ifj. Iványi Gábor

blog145-03.JPGBékés Sándor: Kopjafák a Donnál (Séd Nyomda 1998)

Sokszor és sokat olvasok a Magyar Királyi Honvédségről és sokszor kerül a kezembe olyan könyv is, amely a 2. Magyar Hadseregről és annak tragikus sorsáról szól. Ez a könyv is ilyen. Igaz, nem a hadi eseményeket tárja elénk, hanem azokat az időket beszéli el, amikor a rendszerváltás után, már nem volt tilos beszélni a hősökről, az elesettekről, sőt hivatalos delegáció utazott a helyszínre, meglátogatni az urivi, voronyezsi magyar hadisírokat, emlékművet emelni az elesettek emlékére. Ezeknek az utaknak a krónikája ez a könyv. A fotókon megtekinthetjük az emlékmű avatást, a sírok feltárását és azt, hogy az 50 éve történt események után az orosz lakosság már megbékélt és együtt emlékezik az elesett katonákra a magyar diplomatákkal.

Bogesz  

 

blog145-04.JPGFilyó M., Godó Á., Györkei J., Pécsi A., Pintér I.: Magyarok az európai antifasiszta ellenállási mozgalmakban  (Móra 1986)

Ez a könyv nem mentes a szocialista ideológiától, hiszen éppen még a rendszerváltás előtt adták ki. Minden oldalon olvashatjuk, hogy a gaz nácik ellen hogyan harcoltak az oly „kiváló kommunisták”, mint Zalka Máté, vagy éppen Rákosi Mátyás. De ha az ember tud a sorok között olvasni, akkor mindenképpen érdemes magunkat átrágni ezen a könyvön. Egyrészt rengeteg érdekes archív fotót tartalmaz, másrészt olyan dolgokra derül fény, amiről előtte sehol sem olvastam. Egy elég nagy rész van szentelve a Spanyol Polgárháborúnak, ahol több ezer magyar önkéntes harcolt, illetve sorra veszi az összes hadviselő országot, ahol magyarok harcoltak a németek ellen. Ebbe beletartoznak olyan hihetetlen esetek is, ahol magyar reguláris alakulatok segítették az ellenállókat - pl. Belgiumban(!) és Lengyelországban is. Az is érdekes, hogy a megszállt Franciaországban csak Párizsban több, mint 20 különálló magyar ellenálló sejt tevékenykedett.

Bogesz

blog145-05.jpgKovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél (Magyar Napló 2012)

Kovács István József Attila-díjas költő, író, műfordító, történész, és ezen belül a lengyel történelem és a lengyel-magyar kapcsolatok kutatója, amelyről számos könyve tanúskodik. Több könyve foglalkozik a lengyelek részvételével az 1848/49-es magyar forradalomban és szabadságharcban. Ez a könyve ettől eltér, mert ahelyett, hogy lengyelek szerepét mutatná be a magyar történelemben, inkább egy kis szubjektív válogatáson keresztül nekünk enged betekintést a XX. századi lengyel história néhány, sorfordító, vagy éppen csak érdekes eseményébe. Megismerhetjük belőle Pilsudsky marsall felemelkedését és az újkori lengyel állam megalakulását, a fegyveres erőinek létrejöttét és alapjait, és első honvédő harcát Varsó alatt. Olvashatunk a két háború közötti történésekről, és a második világháborús bukásig vezető útról. Feltárulnak előttünk a második nagy világégés lengyel történelemének dicső és fekete lapja is, olyanok, mint az emigráns hadseregek harcai, a varsói felkelés, de akár a megszállt Krakkó élete, Katyn, de a kielcei pogrom is. A könyv harmadik része a Lengyel Népköztársaság néhány meghatározó eseményét mutatja be, olyanokat, mint az 1956-os poznani munkásfelkelés, a Szolidaritás megszületése, vagy az 1981-es szükségállapot bevezetése és az ehhez szorosan kapcsolódó katowicei Wujek bányában zajló sztrájk véres letörése. A könyv végén 60 oldalon keresztül elolvashatjuk a XX. századi lengyel történelem kronologikus összefoglalását. Mivel a könyv szerkezete megengedi, olvasható akár szemelvényenként is, hiszen a 17 fejezet nem kapcsolódik szervesen egymáshoz, külön-külön is önálló egészet alkotnak, lehetőséget adva számunkra, hogy csemegézünk a bennünket jobban érdeklő témák közül.

Ambasa

blog145-06.jpgWalter Lord: Hihetetlen győzelem (Zrínyi 1981)

Ez a könyv anno ötödikesként került a kezembe, még a nyolcvanas évek elején, amikor még a második világháborúval foglakozó hadtörténeti művek között fehér hollónak számított, a nem a keleti-front történéseit feldolgozó művek. Így talán nem is csoda, hogy akkori osztálytársaimmal szinte faltuk, talán nem túlzok, ha azt mondom legalább tucatnyiszor olvastam el. A Hihetetlen győzelem nem szól másról, mint a ma már legendássá váló midway-szigeteki ütközetről, ahol az amatőr, akkor még csak - a szó legszorosabb értelmében véve is - első szárnypróbálgatásait végző US Navy repülői karöltve az akkor még a hadsereg alárendeltségébe tartozó USAAF-fal, megroppantotta a Császári Japán Haditengerészet gerincét, amelyet az már soha többet nem tudott kiheverni. A szerző számos résztvevővel készített interjút és ezekből az apró emlékekből áll össze előttünk a csata teljes képe, amely végül is fordulópontot jelentett a csendes-óceáni hadjárat menetében. Talán pont ezért, a könyv rendkívül olvasmányos, hiszen nélkülözi a száraz tényanyagokat, ugyanakkor a figyelmes olvas mégis összetudja rakni belőle azokat az adatokat, amely lényeges a csata teljes megértéséhez. Természetesen önmagában ez a könyv nem egy forrásmű, és pont az egyéni visszaemlékezések miatt a figyelmetlen olvasó akár torz képet is kaphat, de arra mindenképpen alkalmas, hogy megismerjük egy tengeri csata fordulatosságát, és olvasmányos jellege miatt felkeltse az érdeklődésünket a hadtörténelem, a haditengerészet és a csendes-óceáni harcok iránt.

Akit esetleg érdekelnek még a szerző, más magyarul is megjelent könyvei, azoknak ajánlom, a Titanic pusztulása, és a csak Romániában, magyar nyelven kiadott Pearl Harbor című műveit (ez utóbbi megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárban).

Ambasa

blog145-07a.jpgM. Mester Katalin: Kinyílik a rózsa, kihajt a levél  (Magánkiadás 2003)

Szeretem az olyan könyveket, ahol az egyszerű emberek, az egyének sorsa követhető végig a háború sodrában. Ez is egy ilyen könyv. Egy vidéki fiatalemberről – Világosi Györgyről - szól, akit behívnak, majd leszerel, jogi tanulmányokat folytat, de újra behívják. Tankönyveket visz magával a frontra, egészen a Donig. Ott átéli a hadsereg sanyarú sorsát. Hazatérve levizsgázik és ügyvédbojtárként kezdi meg szakmai pályafutását. De a szovjet megszállás után ellehetetlenítik, mint megbízhatatlan, nem praktizálhat ügyvédként. És akkor jön 1956, ahol a forradalmi bizottság tagja lesz. Elkerüli ugyan a megtorlást, de örökre elvágta magát az ügyvédi pályától. Végül is jogtanácsosként megy nyugdíjba, bár nyugdíjazásáig ostromolja a belügyminisztériumot, hogy engedélyezzék az ügyvédi hivatás gyakorlását számára.

Bogesz   

blog145-08a.jpgMikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai (Hermit 2014)

Gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt, ez a régi könyv, amelyből megismerhettem a híres író keze nyomán a történelmi Magyarország számos várainak legendáriumát, igen szórakoztató és olvasmányos formában. Olyan várakét, mint Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Galambóc, Árva, Csejte, Nyitra, Sárospatak, Visegrád, Vajdahunyad, a teljesség igénye nélkül. Olvashatunk Drégelyről és a hozzá kapcsolódó Szondi két apródjáról, arról, hogy lett Trencsénnek vize, hogy hogyan győzte le Kis Kampó a török vitézt Szeged alatt, miért is épült meg Selmec vára, és, hogy mennyi volt a napi javadalma a egy kőművesnek, vagy egy pallérnak Kapivár építésekor. Természetesen, aki el akarja olvasni, annak nem kell több ezer Forintot leszurkolnia ezért az antikvár könyvért, hiszen azóta is számos kiadást ért meg ez a remek olvasmány, amit jó szível tudok ajánlani gyerekeknek, és gyermeki lelküket megőrző felnőtteknek is egyaránt.

Ambasa 

blog145-09a.jpgBarbara W.Tuchman: Távoli tükör – A szerencsétlen XIV. század (Európa 1987)

A következő, általam ajánlott könyv is már meglehetősen régi, de már a középiskolai olvasmányélményeim körébe tartozik. Tuchman egy eléggé jó nevű kétszeres Pulitzer-díjas újságíró, történész, akinek a fő kutatási területe a könyvei alapján, inkább a XX. század elejének történései, így talán egy kicsit meglepő tőle, hogy az időben ennyire messze kalandozott el. Maga a könyv a 100 éves háború sújtotta Franciaországba kalauzol el minket, amelyet annak egyik leghatalmasabb főnemesének, VII. Enguerrand de Coucy életútján keresztül mutat be. Megismerhetjük a könyvből a lovaggá válás útját, és a kor olyan fontos eseményéit, és kataklizmáit, mint az 1347-49-es pestis járványt, az 1356-os poitersi-csatát, az 1358-as Jacquiere felkelést, a pápák avignoni fogságát, a bennünket is érintő 1396-os nikápolyi csatát. A könyv sok apró részleten keresztül enged betekintést a Nyugat-Európa középkori életének számos területére, a politikába, az udvari intrikák világába, és csatamezők rideg valóságába. Megismerhetjük a lovag élet minden felemelő és kevésbé felemelő mozzanatát a kezdetektől a keserű halálig. A könyv alapja a százéves háborút feldolgozó Jean Froissart féle krónika, amely szintén megjelent magyarul.

Ambasa

 

És végül szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik segítették ennek a bejegyzésnek a létrejöttét, és a Karosszéktábornok blog valamennyi szerzője nevében Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok, minden kedves olvasónknak!

 Ambasa

Szerző: ambasa  2014.12.23. 00:00 Szólj hozzá!

Címkék: könyv

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr847002923

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása