dessin26.jpgHosszú-hosszú idő után folytatom a Through the Mud and the Blood, Nagy Háborús, szabályrendszerhez készült és egy kampány keretein belül kipróbált kiegészítő ismertetését. A cikksorozatom harmadik részében végre elérkeztem magának a kiegészítőnek a bemutatásához. Mivel ez egy karaktereket és azok csaták során történő (korlátozott) formálódását mutatja be, illetve ezekkel színesíti a játékot, értelemszerű, hogy valamilyen összefüggő csatasorozat/kampány során használjuk. Mi is így tettünk, időpontul 1917 tavaszát, helyszínéül az Aisne folyó menti Chemin des Dames-ot választva, ahol ekkor a 2. Aisne-i csata vagy más névem Nivelle offenzívája zajlott. Korábbi két cikkemben a háttérről, magáról az eseményről, a csata lefolyásáról és a használt taktikákról, stratégiákról értekeztem. 

dessin29.jpgAz egész igen egyszerű. Nem kell mást tennünk, mint követni a megfelelő útmutatót. A készítő (Sidney Roundwood) a nyugati fronton harcoló 3 fő nemzethez adott ki ilyet, melyeket a blogjáról ingyenesen letölthetünk PDF formátumban. Egy fájl a francia Big Maneket- míg egy másik a németeket és briteket tárgyalja, de külön-külön táblázatokkal. Érdemes egy egyszerű kis karakterlapot szerkeszteni, ahová feljegyezzük embereink tulajdonságait. Ezen kívül csak 6 oldalú kockára van szükségünk, mert a táblázatokban dobásokkal határozzuk meg a jellemzőket. Röviden bemutatom, hogyan is zajlik ez, de a teljesség igénye nélkül, mert a táblázatokat nem adom közre, hisz az a szerző szellemi terméke. Akit érdekel, pár kattintással megszerezheti. Ezt a leírást inkább csak kedvcsinálónak szánom. 

Első lépésként meghatározzuk tisztünk vagy altisztünk „származását”. Külön táblázat van a kétféle rangnak, hisz azok más-más képességek/háttér birtokában lesznek majd, ahogy a korban is komoly különbségek voltak tisztek, altisztek és a legénység között. A francia PDF-ben van egy harmadik is a tankparancsnokoknak. A rendszer többféle módosítót is használ, mellyel kicsit árnyalja a kapott végkifejletet. Ezek függhetnek az időszaktól, amit játszunk (hisz pl. 1917-ben nagyon kevés olyan „öreg” tiszt volt életben, aki már '14-ben is szolgált), vagy a tiszt fegyvernemétől, de akár egy korábbi sebesüléstől is. Tehát a származás táblázaton 2D6-tal dobva és az értékeket összeadva kapjuk meg az eredményt. Általában a nagyobb dobás a jobb, de nem feltétlenül. Így dupla egyessel a származási táblázaton karakterünk egy a ranglétrán felkapaszkodott katona lesz, míg dupla hatossal kiderül, hogy egy vérbeli, tradicionális tiszttel van dolgunk. A középmezőnyben általában valamilyen tartalékos, tiszti iskolát végzett egyén lesz. Ezen a táblázaton az időszak, esetenként a fegyvernem jelenthet dobásmódosítót 

cw0380.jpg

Miután megtudtuk, hogy hogyan is került emberünk a beosztásába, kiderül a népszerűsége. Ez amellett, hogy színesíti a karaktereinket és a köréjük szervezett kis csapatot, a játékban is sokat számíthat, néha élet-halál kérdése lehet. Ezt majd egy jó példán keresztül láthatjuk a német seregnél később. De mit is kapunk itt? 1 vagy 2 kockával dobva a táblázaton, és figyelembe véve a módosítókat, kiderülhet, hogy egy gyűlölt, zsarnokoskodó altisztet kapunk vagy egy mindenki által szeretett jóbarátot, akiért az emberei hajlandóak elmenni a pokolba és vissza is. Mivel a Mud & Blood (általában ezt a rövidítést használom a szabályrendszer címéhez, így később is így fogok rá hivatkozni) nem nélkülözi a humort, és alapjában véve is egy könnyed, teljességgel nem kompetitív rendszer, itt belefuthatunk vicces jelzőkbe is, mint pl. a „hideg hal”. Az ilyen tiszt átkozza balszerencséjét, hogy idekerült, távolságtartó mindenkivel, nem köt barátságot, mert már rég rájött, hogy ezen a mocskos, szétzúzott világon a barátságok igen könnyen fájdalmas és tragikus csalódásokat okozhatnak. Fontos figyelni a táblázat alján jelzett, a későbbi játékok során használatos módosítót, tisztünk/altisztünk sebesülése esetén. Érdemes ezt feljegyezni karakterlapjára, hogy mindig szem előtt legyen. 

flameng_dompierre.jpg

A következő lépés a fizikai állapot meghatározása. (a brit-német listán ez a népszerűség előtt van, de ez nem jelent semmit, a végeredményre nincsen hatással) Azt hiszem nem kell részleteznem, milyen előnyökkel járhat a harcban egy kisportolt test, hatalmas termet vagy éppen hátrányokkal egy eltitkolt betegség vagy éppen éretlen, gyenge testfelépítés. Ezen a táblázaton 2D6-tal dobunk, és hatféle végeredményt kaphatunk. Lehetünk asztmatikus kis vézna legények, átlagosak, sportemberek vagy akár óriástermetű pofozógépek is. A játék során ennek a táblázatnak az eredménye okozza talán a legnagyobb befolyást. De nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Esetenként kaphatunk egy extra kockát közelharcban vagy éppen egy gáztámadást rosszabbul viselünk, de semmi olyat, ami igazán gyökeresen befolyásolná a játék mechanikáját. Természetesen, mivel kockát és szerencsét használunk, egy-egy szélsőséges kockajárás okozhat durva kimenetelt valaminek, de ez benne van a pakliban, jellemzően ezek olyan részletek, amik csak kicsit kiemelik karaktereinket a többi figura közül. Itt gyarmati származásunk vagy rohamkiképzés pozitív módosítóként jön számításba. 

notre-dame-de-lor_n-201915-46f0fae.jpgEzután karakterünk egészségi állapotáról kapunk tájékoztatást. Természetesen a lövészárokban töltött hosszú szolgálat, a stressz, az átélt borzalmak és különösen az ellenség golyói igen negatívan tudják ezt befolyásolni, tehát ez nem egy fix érték lesz. Minden játék elején meg kell határozni, hogy éppen hogy érzi magát emberünk. Korábbi játékok során szerzett sebesülések, játék előtt alkalmazott megelőző tüzérségi tűzcsapások vagy gáztámadás, módosítóként jelentkezik és általában negatív irányban. (hiába, egy ilyen borzalmas háborúba ritkán javulhatott az egészségi állapota az embernek a hetek, hónapok során) 1D6-tal dobunk, és a kapott értéket feljegyezzük. Ehhez a táblázathoz szorosan kapcsolódik egy másik is, ami a sokkpontjainkat tartja nyilván, az egészségi állapotunkkal és annak változásával levő összefüggésben. Bonyolultnak hangzik, de nem az. A kiinduló pont a játék elején meghatározott állapot. Ezután a kapott sokkpontok mindig eggyel csökkentik az ebben a táblázatban szereplő értéket. A maximum 11, ez a teljesen friss állapot, a minimum a 0, ami gyakorlatilag a teljes kimerülés/idegösszeroppanás és harcképtelenné válás, ami a szabályra fordítva súlyos sebesülést (badly wounded) jelent. Amikor lefelé haladván elérjük az 5-ös értéket, Big Man-ünk státusza 1-gyel csökken. Ez gyakorlatilag az összeszedettségének, vezetői képességének a romlását jelenti. (a Mud&Blood-ban a Big Man-ek státusza utal a rangjukra, és fejezi ki vezetői képességüket azáltal, hogy több parancsot oszthatnak ki aktivációjuk során) Ez a mechanizmus jól szemlélteti egy ember elhasználódását és igazi életet visz az asztalon lévő figuráinkba. Szemtanúi lehetünk, amint a háború borzalmai megőrlik, majd a végén egy használhatatlan roncsként kiköpik szerencsétlen emberünket. Mindamellett ezt a részt gyakorlottabb játékosoknak ajánlom alkalmazni inkább.

2015_2_le_cicatrices_de_guerre_s.jpg

Utolsó lépésként megtudhatjuk Big Man-jeink jellemvonását. Lehet, hogy egy emberei körében népszerű, harcban bátor hadnagyunk titokba alkoholista, és a sziklaszilárd álarc mögött valójában egy ugyanolyan sebezhető személy van, mint bárki más, aki ezt itallal próbálja meg elrejteni és kompenzálni? Itt két kockára lesz szükségünk, de a kapott eredményeket nem összeadni kell. Az egyik szám a táblázat vízszintes tengelyén navigál, míg a másik a függőlegesen. A két érték metszéspontja lesz a kapott jellemvonás. Ezeknek egy része semmiféle hatással nincs a játékra csak színesíti, tovább formálja emberi arcát a figuráinknak, de egyik-másik pozitív vagy negatív hatással is bír. Kijöhet itt karizmatikus vezető, hazafias személy vagy éppen alkoholista, láncdohányos, flegma, de még akár szocialista is. Utóbbi például visszahat népszerűségére, pozitív vagy negatív irányban, attól függően, hogy lázító vagy éppen emberbaráti agitációt folytat a lövészárokban. Ebben a táblázatban egész sor mókás jellemvonást találhatunk.

whitedeath-prev-03a.jpg

Ezzel meg is alkottuk Big Manjeinket és készen állnak harcba vonulni. A PDF-ek tartalmaznak úgynevezett „exit”-eket, amik egy-egy kampány végeztével mesélik el a túlélők további háborús történetét. Ezek nem mindig vidámak, mert lehet, hogy szeretett katonánk, akikkel együtt küzdöttük és izgultuk végig a sorsát egy későbbi csatában elesik, de meglehet, hogy előléptetéssel túléli a háborút. Erről majd később részletesen írok, ha a kampányunk végére érünk.

Végezetül szeretném bemutatni, hogy nekünk milyen katonákat adott a sors és a kockák csatáinkhoz. A zárójelben levő számok, a dobott értékeket mutatják.

Emerald németjei így „néztek ki”:

Markus Himmel hadnagy. Status III. Előléptetéssel lett hadnagy, amit vakmerőségének( jellemvonás 5/1 → reckless)* és bátorságának köszönhet. Amúgy egy átlagos testfelépítésű (7), friss állapotú (6), de magának való (4) személy.

*Dobni kell D6-tal. 1-4: minden egyes célpontot csak egyszer próbálhat felderíteni (spotting), és nem ismételheti. 5-6:Kezdeményezés (initiative) módosítóját nem használhatja felderítésnél. Ez egy negatív tulajdonság.

Otto „lapátkezű” Kemler örmester. Status II. Ő újonc népfelkelőként érkezett a frontra, egy szerethető (8) óriás (12)*, aki sok csatát látott már és ettől cinikussá (6/5) vált az élet dolgait illetően. Az utolsó csatában könnyen megsebesült. Fogságba esett, de társai az éj leple alatt kiszabadították.

*Közelharcban kap egy extra kockát.

Dieter Wernig örmester (elesett), Status II. Hamburgi csatornatöltelék volt, mielőtt bevonult. Egy, idézem „igazi büdöstalpú tetű” (2)*, átlagos termetű (8), megviselt, fáradt állapotú (4), egy alkoholista (3/2)**. Alárendeltjei utálták, így nem csoda, hogy még az első csata során, mikor megsebesült, társai otthagyták a csatamezőn megfulladni egy sárral és vízzel teli bombatölcsérben.

*Mikor a Big Man súlyosan sebesül, -1-es módosítót kap a megmentés dobására. Őt társai nem mentették meg, otthagyták a csatamezőn így halottnak számított.

** Minden feladat végrehajtása 50%-kal tovább tart. Pl. Átvágni egy szögesdrótakadályt.

Johan Schmidt örmester (elesett), Status II. Újonc népfelkelőként került ő is a frontra. Sok csata veteránja (7) volt, magabiztos (6/4) vezető, de zárkózott személy (4), átlagos testalkatú (6)

Az én francia Poilu-im, pedig így:

Antoine Blanche hadnagy, Stattus II (előtte III). Előléptetés során jutott beosztásához, viszonylag népszerű* a beosztottjai között. Átlagos testalkatú, de rossz mentális és fizikai állapotban van. Éles szemű**. Az első küldetésben emberei élén, elsőként lépte át az ellenséges szögesdrótakadályt, amikor súlyos sebesülést szenvedett. Hátraszállították hordágyon. Bővebben majd a csaták leírásánál.

*Sebesülés esetén, a dobásra egy +1-es módosítót kap, így javítva az esélyét a túlélésre.

**Felderítésnél (Spotting) +1-et kap a dobásához.

Gerard Puchet örmester, Status I (előtte II). Paraszti származású, aki önkéntesként csatalakozott a hadsereghez. Tiszta jelleme miatt igen népszerű*. Átlagos fizikumú, kicsit már megviselték a harcok, ami sajnos alkohlizmushoz** vezetett. (már előtte is kedvelte a jó vörösbort). A harcok során ős is megsebesült, ezért status-a 1-gyel csökkent.

*Rá is érvényes a szabály, hogy sebesülése esetén egy +1-es módosítóval javul a túlélési esélye.

** Alkoholizmusa miatt némileg melankólikus, így minden akció 50%-al tovább tart számára.

Didier Foch örmester, Status II. Szintén egy paraszti származású egyén. A nép gyermekeként ő is kedvelt a bajtársai körében, így a fentebb említett pozitív módosítót ő is megkapja. Társával ellentétben, ő nem az italnak, hanem sokkal inkább az ételek rabja. Egy éhenkórász, és mint ilyen személy, jó közérzetű (Still fresh). Igen ám, de a front, és a hadikonyha nem egy első osztályú étterem. Honvágy gyötri, hiányoznak az otthoni ízek.

Paul Boemon örmester, Status II. Szintén vidékről jött, korábbi földműves. Magának való alak. A kemény fizikai munka a földeken megedzette, így igen „atletikus”*. A harcokban kimerült (Exhausted) Óvatos jellem**

*Ha egyedül mozog, akkor +1 inch- et tehet meg mozgásonként (+1”/ dice)

** Közelharcba kerüléshez két akciópontot/kockát kell felhasználnia. 

Nagyvonalakban ennyi. Ők küzdöttek egymás ellen a kezeink alatt. Csatáinkhoz kidolgoztunk még egy egyszerű pontrendszert, amiből támogatásokat vásárolhattunk, egy-egy adott játékhoz változó keretből. Éppen csak annyit, hogy ez ne vigye el a játékélményt és a (relatív) egyensúlyt, de mindenki kicsit a szájíze szerint alakíthassa a csapatát. Erről majd később írok.

A cikksorozat 1. része és a 2. része itt olvasható.

878e4375f8ff47ad91860f78872575ff--ww-art-trench.jpg

 

Szerettem volna egyedivé tenni egy kicsit a játékot, így készítettem egy saját kártyapaklit. Kis képeket töltöttem le az internetről, amivel megpróbáltam hangulatosabbá varázsolni a játékot. Emellett kreáltam egy-két új kártyát is. Ilyen a Sellholes&Mud, ami a gránáttölcsérekkel átszabdalt, sárral áztatott csatamezőt szimbolizálja. Kihúzása esetén a következőnek aktivált Big Man és egysége (oldaltól függetlenül), aki nem lövészárokban vagy úton, tehát a nyílt mezőn mozog, valamilyen mozgást nehezítő módosítót kap. Egy másik a Random Event. Ehhez bármilyen véletlenszerű eseményt lehet kötni. Egy eltévedt nehézgránát csap le pl vagy valami hasonló. Bármi, ami véletlenszerű és szükséges a küldetéshez. Íme a pakli:

A francia:
20170912_192244.jpg

 A német:

20170912_192032.jpg

A közös:

20170912_192336.jpg

Petyo

Szerző: HPetyo  2017.09.19. 00:00 Szólj hozzá!

Címkék: első világháború wargame Mud & Blood

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr7212750160

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása