blog358-01.pngKis, baráti társasjáték közösségünkkel immár másodszor futottunk neki a nagyszerű Cruader Kings nevű játéknak. Az első parti alkalmával hármunk közül kettőnknek fogalma sem volt a játék mibenlétéről, de szeretjük a középkort. Ráadásul a társunk, akié a játék még nem hozott olyan társast, amiben csalódtunk volna.

 

Már az első játék után elhatároztam, hogy ha legközelebb ismét előkerül a Crusader Kings, akkor lejegyzem azt az alternatív történelmet, ami végül is kikerekedett azon 90 esztendő során, amelyet felölet a játék...

ACrusader Kings-ben - anélkül, hogy nagyon belemerülnék a játék ismertetésébe - a résztvevők Európa egy-egy királyságának uralkodó házát képviselik. Ahogy halad előre a történelem - amelyet én körönként önkényesen 10 esztendőben határoztam meg - a királyunk megnősül, majd gyermeki lesznek, akiknek lesz valamilyen jó, vagy rossz tulajdonsága, akik közül, majd ha megöregszik valamelyik majd követi a trónon. Közben irányítjuk a birodalmunkat, szövetségeket kötünk, vagy épen keressük a szomszédokkal az ellentéteket. Azonban mindezt felülírja, hogy közben dicsőséget kell szereznünk a Szentföld visszafoglalására tett pápai felszólításnak. Sok mindenért kaphatunk győzelmi pontokat: az uralt tartományokért, a különböző területeken elért fejlettségünkért, illetve azért, hogy mennyire tettünk eleget a Szentatya felszólításának.

A játék meglehetősen egyszerű menetű, de mégis kellően változatos és összetett. Először is választunk magunknak egy államot. Ez lehet Franciaország, a Német-Római Császárság, Anglia, Spanyolország és Itália. Ezeken belül, választunk dinasztiát, de hogy melyiket, ennek nagy jelentősége nincs, mert ezek nem rendelkeznek egyéni tulajdonságokkal. Érdekes módon az Árpád-ház is szerepel a játékban, de amellett, hogy természetesen Magyarország urai, ők Itáliát uraló játékosok egyik lehetséges választható dinasztiája. Itt ne akadjunk fel, inkább örüljünk, hiszen itt bizonyos dolgokat fel kellett áldozni a játéktechnika oltárán és Európa országait, tartományait viszonylag egyformán el kellett osztani. Illetve valljuk be, azért Nyugat-Európában a többi történelmi dinasztia ismertebb, így számomra ezt a hiba vállalható kompromisszum azért, hogy az Árpád-ház is bekerült a játékba.

blog358-02.jpg

blog358-03.jpg 

Maga a játék kilenc körből áll, de ezt felűül írhatja Jeruzsálem esetleges eleste. A körök közül három-három alkot egy - jobb híján - körcsoportot. A körökön belül fázisok vannak. Az első fázisban lehetősége van a játékosoknak házasodni, a semleges területekből, a saját tartományaiból, illetve akár a többi játékos családjából is. Itt - legalább is, ahogy mi játszottuk - lehet alkudozni. Mit adsz cserébe ha a fiadhoz adom a lányomat, vagy a nővéremet? Az én udvaromba költöznek, vagy a tiedbe? Számos kérdés amit akkor el kell döntenünk. Ez után következik az akciókártyák kijátszása. Minden fázisban kétszer játszhatunk ki a kezünkben lévő akciókártyákból, amelyeket körcsoport elején húztunk. Öt féle kártya létezik. Van, amely a Keresztes hadjáratban való részvételünket teszi lehetővé, és ezekből legalább egyet ki kell játszanunk a körcsoport folyamán, de többet nem, csak ha van olyan tulajdonságunk ami miatt lehet. Vannak kártyák amelyek az intrikáról, vannak az adózásról, a hadakozásról és az építkezésről, fejlesztésről szólnak. Minden kártya két eseményt tartalmaz. Az egyik egy miránk vonatkozó, általában jót, illetve egy másodikat, amely vagy egy játékos társunknak jó, vagy nekünk rossz esemény bekövetkeztét írja le. Bizonyos események automatikusak, bizonyosakra azonban próbát kell tennünk. Ilyenkor jön be az dinasztiánk uralkodóinak tulajdonságai. Minden királyunk és neje rendelkezik zöld (jó) és piros (rossz) tulajdonságokkal. Ezeket korongok jelképezik. Minden a játékban megjelenő szereplő kap legalább egy ilyen korongot véletlen szerű húzással. Ezek a korongok pirosak, vagy zöldek és van rajtuk egy valamilyen tulajdonság, amely a szereplő előneve is lesz majd. Olyanok, mint lusta Gertrúd, vagy erényes Ferenc stb. A király és a felesége korongjai egy zsákba kerülnek, amelyből aztán húzunk, Ha meghal a király és a trónutódlás sorrendjében követi egy sarja, vagy rokona, akkor azok korongjai is gyarapítják a már zsákban lévőket. Mint már írtam bizonyos akciók végrehajtására próbát kell tennünk, amit a zsákból való korongok húzásával valósítunk meg. Nagyon leegyszerűsítve a zöld korongok siker, a piros pedig sikertelenség, de bizonyos feliratú piros korongok, bizonyos helyzetekben lehetnek sikerek is. Növelhetjük az esélyeinket, ha kincstárban lévő, csengő aranyainkból újabb húzási lehetőségeket vásárolunk, amelyet azért az ellenfeleink, dupla pénz befizetésével elvehetnek.

Mint látható, maga a játékmenet egyszerű, de a játék a sok lehetőség kombinációja miatt egyáltalán nem. És, ami a lényeg ez egy időigényes játék. Én tudom, hogy a mai pörgős világunkban az a jó játék, ami rövid, de én nem osztom ezt a véleményt. Én szeretem a több órás játékokat, ami inkább a lényeg, hogy ne tudjuk egészen a végéig, hogy ki fog nyerni, csak a végső elszámolásnál.

 blog358-04.jpg

 

Nos, meglepően rövid egyeztetés után sikerült baráti társaságunknak összehozni egy játékestét. Tudtuk mibe vágjuk a fejszénket, így eleve úgy készültünk, hogy kora este 6 órától addig játszunk ameddig kell. Nem voltak illúzióink, tudtuk, hogy egy legalább 5-6 órás játék áll előttünk. Azonban mielőtt belefogtunk volna, kaptunk egy rövid ismertetőt a szabályokról,, amolyan ismeret felfrissítés képen. Erre szükség is volt, hiszen a korábbi játékot csaknem két évvel azelőtt követtük el. Így végül olyan 7 óra tájban fogtunk neki játszani, és talán nem árulok el nagy titkot, hogy igen, éjfél utánig játszottunk.

blog358-05.jpg 

A játékunk valamikor az XIII. század második évtizedében indult, amikor IX. Gergely pápa ült Szent Péter trónján. Ekkor dúlt Európában az úgynevezett bárók háborúja, amit a Szentatya megelégelve, a lovagok fölös energiáját levezetendő, egy újabb keresztes hadjáratot hirdetve próbált hasznosabb irányba terelni.

Hármunk közül az egyikünknek Franciaországot kellett irányítania, amelynek trónján ekkor a Capet családból származó IX. Szent Lajos ült. A másik játékos a magyar-itáliai Árpád-házi IV. Béla szerepét foglalta el, míg én jómagam a Német-Római Császárságot uraltam a Hohenstaufen dinasztia II. Frigyese személyében.

Az egyszerűség kedvéért minden kör a XIII. század második évtizedétől számított egy-egy évtized és annak a játék szerint megtörtént eseményeit írom le, mint egy alternatív középkori krónikát:

blog358-15.jpg

1220-1230.

II. Frigyes német király fia akit csak Fáradt Auguszt néven neveztek elnyerte a lengyel, Holdkóros Ysentrud kezét, ami által a Lengyel királyság vazallusa lett a Német birodalomnak. IV. Béla ekkor még nőtlen volt, így a dinasztia fenntartása érdekében maga is családot szeretett volna alapítani és nőül vette a svábföldi Kedves Margitot, amivel Svábföld a vazallusává vált. Szent Lajos hasonlóképen cselekedett és frigyre lépett a normandiai Könyves Lucienttel. Hamarosan IV. Bélának megszületett az utódja Bús Bartolómeó személyében, akárcsak Szent Lajosnak a Kegyetlen Loretta néven.

A családi események mellett a krónikák több más eseményt is lejegyeztek. Ebben az évtizedben Párizsban egy szörnyű tűzvész pusztított, Dalmáciában pedig az alattvalók tagadták meg az engedelmességet IV. Bélának. Szent Lajos a tűzvészt isteni jelnek vette és érseket hívott országába, illetve egy világraszóló lovagi-tornát is rendezett, amelyet ő maga nyert meg.

 blog358-07.jpg

1230-1240.

II. Frigyes Együgyű Bernárd nevű fia nőül vette az itáliai Csípősnyelvű Ágnest. IV. Béla adómenteséggel próbálta lekenyerezni a dalmátokat, de azok a követet miután jó helybenhagyták, visszaküldték a királyhoz. Közben a felcseperedő magyar Bús Bartolómeó trónörökös nőül vette a velencei Együgyű Szimónát, aki hozományként vitte országát, mint vazallus államot IV. Béla fennhatósága alá. Ezalatt Szent Lajos is kiházasította Kegyetlen Loretta nevű lányát, akit egy picardiai nemes Jámbor Garnier vett el.

Hohenstaufen II. Frigyes, aki ekkor már meglehetősen éltes volt, úgy gondolta, hogy eleget tesz a Pápa felhívásának, és elsőként az európai uralkodók között kardot kötött és elindult a Szentföldre. Sajnos azonban ekkor már meglehetősen agg volt, és út közben elragadta őt a halál, így nem tudta teljesíteni fogadalmát. II Frigyest elsőszülött fia, Beteges Augusztin követte a trónon. IV. Béla a házasság révén a vazallusává vált Svábföldet országa tartományává tette. Lajos a franciák álnok királya kihasználva, hogy Beteges Augusztin trónra kerülése után még nem szilárdította meg hatalmát, megpróbálta fellázítani a Szász tartományt. Ármánykodására azonban fény derült, ami miatt Németország a háború gondolatát fontolgatta Franciaországgal szemben. Augusztin, azonban egyenlőre félretette a háború gondolatát, mivel gyermeke született, akiben azonban nem sok örömet lelt, mert a sarját a sátán szállta meg, a nép is csak úgy nevezte, Ördögszállta Friedrich. Közben IV. Béla is utóddal gyarapodott Türelmes Ferenc (Francesco) személyében, azonban a dalmátokat ez nem hatotta meg és továbbra is dacoltak a királyi hatalommal. IX. Lajos családja is fiúgyermekkel gyarapodott Szentéletű Baudouin személyében. Úgy látszik azonban Isten nem nézte jó szemmel Szent Lajos az ifjú Hohenstaufen Augusztin elleni ármánykodását és pestist küldött az országára, amit a király is elkapott. Noha sikerült túlélnie a halálos kort, de orcáját a továbbiakban el nem múló hegek borították, ami miatt a háta mögött csak Ragyásképű Lajosnak nevezték. Minden sorscsapás ellenére azért a tűz martalékává lett Párizst sikerült újjáépíteni, amely szebb lett, mint valaha.

blog358-08.jpg 

1240-1250.

Hohenstaufen Augusztin látva IV. Béla növekvő hatalmát és agresszív terjeszkedő politikáját, úgy vélte, hogy jobb lesz, ha a magyarokat megnyeri barátjává. Hamarosan követek jelentek meg az udvarukban, akik hosszas tárgyalásokba kezdetek. Miután megszületett a megállapodás, megtörtént az évszázad esküvője, IV, Béla legkisebb fia Türelmes Ferenc frigyre lépett Erős Hildegrunddal Augusztin nővérével. A frigy megpecsételte a német-magyar szövetséget. Ez azonban nem hatotta meg a Dalmátokat, akik továbbra is dacoltak a királyi hatalommal. Végül a Nádor szép szavainak engedve lették a fegyvert és ismét a király hűségére tértek. Közben IX. Lajos újabb hűbérest szerzett, miután Jámbor Baudouin elvette a bretagnei Prűd Cecíliát.

A német Augusztin királyt nagyon bántotta, hogy esetleges örököse majd a sátánimádó Friederich lesz, és hogy megkímélje népét az ezzel járó viszontagságoktól, felülemelkedett atyai természetén és egy viharos éjszakán megfojtatta fiát. Közben a magyar trónörökös, Bús Bartolomeó útra kelt a Szentföldre, és Konstantinápoly kapui megnyíltak előtte. Szerencsére a német király nem maradt sokáig örökös nélkül, mert megszületett Törtető Gertrúd nevű leánya. IX. Lajos nem hagyott fel ördögi tervével és tovább próbálta tüzelni a szász parasztokat, tovább növelve ezzel is a két ország közötti amúgy sem rózsás kapcsolatot. A Capet házra újra gyermekáldás hullott, mivel világra jött Művelt Henrik a királyi család harmadik gyermeke. A francia lázításra válaszul Augusztin erős várat építettet Szászországban. Az erősség pazar lett, így messzi földről is jöttek megcsodálni. A vár elkészültét fényes ünnepséggel ülték meg, ahol azonban a királynak annyira ízlett a tokaji bor, hogy annak rabjává vált. Közben, a magyar udvar, nem bírva vérével háborús ürügyet próbált kreálni a franciák ellen, de a Lajos budai követe leleplezte az összeesküvést és hírt adott a francia királynak róla. Lajost annyira feltüzelte a hír, hogy nyomban tíz évet fiatalodott, és egyben olthatatlan harag gyúlt szívében a magyarok iránt. Közben a francia Jámbor Garnier a Szentföldre érve birtokba vette Antiochiát Apósa nevében.

blog358-09.jpg 

1250-1260.

A francia király 3. gyermeke Művelt Henrik nőül veszi a gascognei Kezes Gertrudot. A német uralkodó férjhez akarja adni lányát a szardíniai Őszinte Ruggeriohoz, aki azonban kikosarazza a az északi brünhildát Törtető Gertrúdot, de ugyanakkor igent mondott Béla Jámbor Antónia nevű lányának. Szardínia magyar hűbérbirtok lesz.

A Hohenstaufen dinasztia újabb leánygyermekkel gyarapodott, Dolgos Margarethe személyében, Azonban a királyi flotta útban hazafelé haljótörést szenvedett Dalmácia partjainál. A dalmát halászokra a roncsokból előkerült kincseknek hála bőséges esztendők jöttek, amiből adó formájában Béla is részesült. Közben Béla tovább folytatta a házasságok útján megszerzett vazallus államok integrálását országába. Ez úttal Velence vált a királyság részévé. Német Augusztinnak végre fiúgyermeke született, igaz balkézről, az egyik udvarhölgytől, akit ezek után csak Fattyú Hugóként emlegettek. Nem szűnt Isten büntetése Frankföldön, Ez úttal a Rhone hagyta el medrét és áradása egész megyéket mosott el.

 blog358-10.jpg

1260-1270.

A német trónörökös Fattyú Húgó nőül vette a bajor, Kegyetlen Elzát. A magyar királynak újabb lánya született, Gyenge Feliciána. Augusztin neje, Ysentrud a mértéktelen evés áldozatává vált. Közben a magyar király nevében Őszinte Ruggerió hadjáratot vezetett a Szentföldre. de út közben átadta lelkét a teremtőjének. Franciahonban nagyarányú várépítésbe kezdtek, melynek következtében újabb erősséggel gyarapodott a királyság. Közben a német trónörökös Fattyú Hugó vezeklés képen a Szentföldre ment és bevette Edasszát.

blog358-11.jpg 

1270-1280.

Az agg német Augusztin király felsége halála után új asszonyt emelt magához, a nürnbergi Gőgös Anna személyében. Nyomban nagy esküvőt tartottak, azonban az ünnepségek közben tűz ütött ki a várban és a német király testvéröccse Együgyű Bernard is meghalt a lángok között. A magyar király elsőszülött lánya Gyenge Feliciána elemésztette magát. Szardínia uralkodója szövetségre lépett a Német Birodalommal, de testvére, Erős Gottfried letaszította bátyját a trónról. A magyar Bús Bartolomeo megalapította Európa legnagyobb könyvtárát. Megszületett a francia király fia Halvérű Jacques, aki alig felcseperedve bevette Aleppót.

 blog358-12.jpg

1280-1290.

A Szentfödről visszatérve a francia Halvérű Jacques nőül vette a burgundiai Beteges Adelaidet. Németország új királya Fattyú Hugó lett, akinek Elza nevű neje fiú gyermeknek adott életet, Erős Konrád néven. Azonban a királynő gyermekágyi lázban elhalálozott. Fattyú Hugó szakítva elődei békés politikájával megkezdte a Birodalom naggyá tételét. Miközben tovább erősítette a franciákkal határos tartomáyait, országához csatolta az addig vazallus státuszban lévő Lengyelországot és Dániát. A magyar királynak, akit ekkor már Bús Bartolomeónak hívtak, megszületett Jóságos Judit nevű lánya. A magyar király csapatai megszállták a francia hűbérbirtokot Burgundiát. A francia Jámbor Garnier bevette a Szentföldön Tripolit. Tovább folytatódott a franciák ármánykodása a németek ellen. Ezúttal a király húga volt a célpont, Törtető Gertrúd, akit az egyház megvádolt eretnekséggel és máglyára küldte. A Hugó német király birodalma tekintélyét emelendő nagyfokú építkezésekbe kezdett. Felépült Krakkó vára, és Lombardia is egy erős várral gyarapodott. A magyar Jámbor Ferenc bevett a szentföldi Bübloszt.

 blog358-13.jpg

1290-1300.

A magyar király lánya, Jóságos Judit frigyre lépett egy magyar főúrral, Faragatlan Gyulával. Tovább folyt az aknamunka a birodalmak között, ezúttal a magyarok próbáltak lázadást szítani Aquitániában, de mesterkedésük ideje korán lelepleződött. A magyar királyi család egy újabb leánygyermekkel gyarapodott, Törtető Pierrával. A francia király országához csatolta hűbéres tartományát Normandiát, de hazafelé tartva lova megbotlott és a király nyakát szegte. Utóda Halvérű Jacques lett.

 blog358-14.jpg

1300-1310.

A német Fattyú Hugó - akit ekkor már ezen a néven csak nagyon kevesen mertek említeni - frigyre lépett a brandenburgi, Kőszívű Ágnessel. A francia királynét Adelaidot, egy eretnek orrgyilkos meggyilkolta. A magyar királyné, Együgyű Szimóna belefulladt a fürdőjébe. A francia király Jacques, szeretett hitvese halála után Szentföldi fegyveres zarándoklatra ment és bevette Szidont. A német királynak leánya született, Szende Hedvig néven. Azonban ekkor már megbicsaklott a magyar-német szövetség, mert a keresztény uralkodók, és a Pápa sem nézte jól szemmel Hugó vonakodását a szentföldi hadjáratoktól.

 blog358-16.jpg

A játék végének eredménye:

Az Árpád-ház vezette Itália és Magyarország Európa kulturálisan legfejlettebb államává vált erős hadsereggel. Náluk volt található Európa legnagyobb könyvtára. Ugyan az évszázad során az egymást váltó magyar királyok végig agresszív politikát folytattak és több hadjáratot is vezettek a Szentföldre, de országuk mégsem gyarapodott eléggé. Ők uralaták Magyarországot, Dalmáciát, Velencét, Svábföldet, Burgundiát és a Szentföldi hadjárat során megszerezték Konstantinápolyt, és Bübloszt. Hűbéresük lett Szardínia. A magyar játékos 6 pontot szerzett.

A Hohenstaufenek szegény de nagy területű országukból, gondos és óvatos politikává egy hatalmas, erős birodalmat építettek fel. A játék elején még egy várral sem rendelkeztek azonban a végén a francia királysággal holtversenyben már néggyel. A Hohenstaufenek, elsőként vették fel a keresztet és indultak a Szentföldre, de uralkodójuk nem jutott el oda, és ez óva intette őket. Innentől csak tessék-lássék tettek eleget a Pápa felhívásának, aminek a játék végére meg is lett a következménye, és a Szentatya buzdítás nyomán, mind a franciákkal, mind a magyarokkal megromlott a kapcsolatuk. A Hohenstaufenek uralma ekkor már kiterjedt Szászországra, Pomerániára, Lengyelországra, Csehországra, Dániára, Lombardiára, Rómára és Szicíliára, azonban a Szentföldön csak Edasszát sikerült a birtokukba venniük. A német játékos 10 pontot szerzett.

 A francia Capetek a játék végére a kihalás szélére sodródtak, és csak egy hajszálon múlt, hogy az erős Francia Királyság ne süllyedjen a feudális anarchia zűrzavarába. Végül Jacques, aki minden rokonát elvesztette eddigre, büszkén viselhette a Szentföld Oroszlánja címet. Övé volt Párizs, Aquitánia, Normandia, Németalföld, Lorianne, Toulouse, és Bretagen is a hűbérese volt. Szentföldi hódításai közé tartozott Antiochia, Aleppó, Tripoli és Szidon. Jacques ellen áskálódtak és az életére is törtek, de a szentföldi szolgálataiért Isten megóvta életét. A francia játékos szintén 10 pontot szerzett, de eredményesebb szentföldi tevékenysége miatt ő lett a győztes.

 Nos ebből a leírásból talán látható, hogy olyanoknak akiket érdekel a történelem, miért is lehet szórakoztató ez a játék, amelyben valós alapokon egy lehetett volna történelem íródik meg, Ugyan a játék nem olcsó (melyik komoly társasjáték az?) de szerintem maradandó játékélményt nyújt és mindig más történelem íródik meg a krónikákba. Én csak ajánlani tudom minden történelem és társasjáték kedvelő játékosnak.

Ambasa

Szerző: ambasa  2021.09.21. 00:00 Szólj hozzá!

Címkék: középkor társasjáték

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr3516693792

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása