blog77-01.jpgKubuś egyike volt azon különleges harcjárműveknek, amelyeket csak rögtönzött páncélosoknak hívunk. Ezen harcjárművek jellegzetessége, hogy általában valamelyik kéznél lévő polgári vagy katonai jármű felpáncélozásával jönnek létre, és így gyakran egyedi darabok.

1944. augusztus 1-én Varsóban a lengyel Honi Hadsereg az Armia Krajowa felkelést robbantott ki a német megszállók ellen és megpróbálta felszabadítania a fővárost még a szovjet Vörös Hadsereg beérkezése előtt. Azonban a németek a vártnál keményebben csaptak vissza és a lengyel földalatti hadsereg rosszul felfegyverzett csapatai hamarosan súlyos harcokba voltak kénytelenek bonyolódni velük. Ennek a fegyverzethiánynak köszönhette megszületését a Kubuś páncélautó.

A lengyel Honi Hadsereg az Armia Krajowa Krybar nevű egysége Varsó Powiśle kerületében harcolt. Az általa uralt területen lévő erőművet az ellenség folyamatos tűz alatt tartotta, amelyet a közeli egyetem területén lévő német egység vezetett. Ez az állandó tűz súlyos veszteséget okozott a felkelőknek és elvágta az összeköttetésüket a Srodmiescie kerületben található másik felkelő csoporttól. Ezért a felkelők az egyetem megtámadása és megtisztítása mellett döntöttek. A támadás sikeres kivitelezését páncélos támogatással képzelték el ehhez azonban kellett legalább egy páncélos, és mivel nem volt, úgy döntöttek építenek egyet…

A Kubuś megálmodói Cyprian Odorkiewicz (Krybar) a róla elnevezett csoport parancsnoka és az erőmű védőinek vezetője Stanislaw Skibniewski (Cubryna) mérnök volt. A döntés és közvetlenül utána az előkészületek augusztus 8-án, de a tényleges építés csak augusztus 10-én kezdődött meg egy még augusztus 3-án Edmund Frydrych (Kaczka) alhadnagy által szerzett 3 tonnás Chevrolet 157-es teherautó alvázán, amelyet még a háború előtt Varsóban a Lilpop, Rau és Lowenstein" S.A.-nál gyártottak liszencben. A teherautót a háború alatt nem az eredeti erőforrásával, hanem egy fagáz generátoros motorral hajtották meg. A munkákhoz szükséges egyéb anyagokat szintén Kaczka alhadnagy szerezte be. Az építésre a közeli Tamka és Topiel utca sarkán található Stanislaw Kwiatkowski autójavító műhelyében került sor. Kaczka eredetileg egy teljesen körbeforgatható toronnyal rendelkező páncélkocsit szeretett volna. Augusztus 8-án Krybar parancsnok a munkálatok vezetésére Walerian Bielecki (Jan) mérnököt nevezte ki. Jant arra utasították, hogy 10-12 nap alatt legyen készen, hogy ez megvalósulhasson augusztus 10-én az erőműből Jozef Fernik (Globus) főmérnök vezetésével szakmunkások érkeztek a munkálatok meggyorsításának érdekében.

Jan az építésnél kikérte más szakemberek véleményét, illetve felhasználta egy 1921-ből származó Renault harckocsi szabályzatát is. Az alkotók a páncélvédelmet kiemelt fontossággal kezelték. A jármű alakját nem feltétlenül a célszerűség, hanem sokkal inkább a rendelkezésre álló, főleg acéllemezek alakja határozta meg. Az építéshez szükséges anyagokat és szerszámokat a főváros felkelők által ellenőrzött részeiből innen-onnan szedték össze. A védelmet alkotó lemezek két fő forrása egy páncélszekrényeket gyártó üzemből illetve egy -vagy francia, vagy szovjet eredetű- kilőtt német rendőrségi páncélkocsiról származtak. Az első páncéllemezeket a teherautóra került hegesztett vázra augusztus 15-én szerelték fel. Ugyanezen a napon a konstruktőr felesége, aki orvos volt, miközben egy égő házból menekült elesett, míg hét esztendős fia súlyosan megsebesült. Globus ezután felesége illegalitásban viselt neve után Kubuś-nak nevezte el a Honi Hadsereg saját gyártmányú páncélosát.

blog77-14.jpgEgy szépen felújított fagáz tüzelésű Chevrolet 157-e

A felkelők nem bíztak a véletlenben, és 30-40cm-ről 90°-ban leadott lövésekkel vették próba alá a páncélzatot. Az eredmény elkeserítő volt az 5-6mm-es lemezeket a lövések gond nélkül átütötték. Ezért, hogy növeljék a védelmet, a páncélzattól 6 cm-re egy újabb külső páncélzattal is ellátták a járművet, így kialakítva egy belső és egy külső héjból álló védelmi rendszert. A megismételt próbán a védelem már jól szerepelt, mindkét héjat csak a páncéltörő puskából leadott lövés tudta átütni. A 6mm-es páncéllemezek a fentebb említett német páncélautóról származtak, amely nagyobb védelmet nyújtott. A védelem növelése érdekében ahol csak lehetett a külső héj páncéllemezeit ferdén építették be, ezzel is növelve a relatív vastagságukat. Ezek után olyan próbák következtek, amelyekkel szerették volna kizárni, hogy a bevetés során valamilyen meglepetés érje a kezelőket.

A Kubuś fő feladata az volt, hogy 8-12 felfegyverzett katonát biztonságosan eljuttasson a Varsó Egyetem kapuja melletti bunker közelébe, hogy azt azok megsemmisíthessék ezáltal utat nyitva az épületegyüttes udvarára, illetve ha a támadás kudarcba fulladna, biztosítsa a sikeres és biztonságos visszavonulás lehetőségét.

Ennek érdekében a Kubuś páncélzata minden irányból védte a bentlévőket a kézifegyverek tüzétől, beleértve a géppuskákat is. A ferde páncélzat megfelelő védelmet nyújtott a kézigránátok repeszei ellen is. A páncélkocsira egyedül az ellenséges páncélosok és a páncéltörő fegyverek jelentettek veszélyt.

A tervek szerint a járműben szállított személyzet a hátsó 50°-os dőlésszögű falon kialakított dupla ajtón keresztül tudta gyorsan elhagyni, de a padlón és a torony tetőlemezén is kialakítottak egy-egy kétszárnyú vészkijáratot. Végül azonban a hátsó ajtó különböző műszaki problémák miatt nem valósult meg ezért végülis csak a két vészkijáraton keresztül lehetett a járművet elhagyni. A próbák során felmerült a kerekek gumiabroncsának védtelensége, ezért a szerelhetőség érdekében gyorsan leszerelhető páncéllemezekkel próbálták a lehető legnagyobb mértékben befedni azokat, így alakítva ki az azokat védő acéllemez védőszoknyát. Továbbá a próbák során szembesültek a járművezető korlátozott kilátásával, mivel erre a külső héjon egy keskeny 10*30cm-es míg a belsőn egy hasonló, de 10*40cm-es rés szolgált csak. A oldalpáncélon további megfigyelő és pisztolykilövő nyílásokat alakítottak ki.

Végülis a nehéz körülmények dacára a harcjármű 13 nap alatt készült el és az építők augusztus 23-án átadták Fijalkowski őrmesternek (Anastazja), akinek a támadás során vezetnie kellet volna a páncélost. Anastazja a titoktartás miatt csak ekkor próbálhatta ki először a páncélkocsit. A harcjármű első parancsnoka Tadeusz Zieliński (Miś) volt. A Kubuś, amint elhagyta az üzemet egyből bevetésre is indult. A legénységet a sofőrrel együtt 12 felfegyverzett felkelő alkotta, a páncélkocsi fegyverzetébe egy szovjet 7,62mm-es 1928. Mintájú DP golyószóró és egy a lengyel földalatti mozgalom által gyártott K típusú lángszóró tartozott, amelyet a szállított deszant kézifegyverei egészített ki. A Kubuś egy zsákmányolt német Sd.Kfz.251/3 Ausf.D féllánctalpas csapatszállítóval, amelyet kezelői előszőr Jas-nak majd később parancsnokuk után Szazy Wilk-nek kereszteltek el együtt alkották a Wydra gépesített csoport páncélozott szakaszát. A szakasz parancsnoka Andrzej Dewicz (Szazy Wilk) volt. A felkelők a kerület konzervatóriumának parkjában készültek fel a támadásra.

blog77-03.jpgA Kubuś bevetés előtt

A felkelők hajnali 04:00-kor kezdték meg a támadást. Miután a támadók felrobbantották az egyetem kapuját a romokon átgázolva a féllánctalpas utat nyitott annak roncsain keresztül. A két jármű legénysége megrohamozta a bunkert, mialatt a többiek tovább nyomultak előre. Az erősödő német ellenállás, és az erősítés hiánya nehéz helyzetbe hozta a felkelőket, és miután parancsnokuk halálos sebet kapott kénytelenek voltak harcolva visszavonulni.

blog77-05.jpgAz első támadás

A visszavonulás során a Kubuś motorja nem indult el. Ezért a legénység a padlón lévő vészkijáraton volt kénytelen kipréselni magát, miközben a harcba beavatkozott egy német harckocsi és egy páncéltörő ágyú is. Néhány perc múlva mielőtt a németek tűz alá vehették volna a lengyel páncélkocsit annak motorja végre beindult. Miközben a Kubuś teljes sebességgel próbálta elhagyni a csatateret nekiütközött egy utcai lámpaoszlopnak, aminek következtében a kerekeit védő szoknya begörbült és kihasította a gumiabroncsot, ám végül ha sérülten is, de a páncélos vissza tudott térni a lengyel vonalak mögé. Ugyan a támadás nem érte el célját, de morálisan mégis hatással volt mindkét oldalra. A lengyelek harci szelleme a sikertelen támadás ellenére nőtt, míg a németek azzal szembesültek, hogy a velük szemben álló Powiśle kerületet ellenőrző felkelők a vártnál sokkal jobban felszereltek és erősebbek.

blog77-04.gifHarcvázlat az egyetem kapuja környéki harcokról

blog77-16.jpgA Varsói Egyetem kapuja a bunkerrel a háború idején...

blog77-15.JPG...és napjainkban

A támadás után a Kubuś ismét visszakerült a műhelybe ahol kijavították és némi módosítást hajtottak végre rajta. A vezető elé beépítettek egy a Szary Wilkből származó 8cm-es páncélüveget. A tetőnyílás elé felszereltek egy géppuska pajzsot. Az Sd.Kfz.251-es új egyéni jelzést kapott, a szakasz elesett parancsnoka nevét vette fel.

Szeptember 2-án a kijavított Kubuś ismét rohamra indult az egyetem ellen, amely immár a harmadik kísérlet volt annak felszabadítására. Ekkor a páncélkocsi feladata már a Krybar csoportnak a kapukat őrző bunker elleni rohamának támogatása volt. A támadás ismét 04:00-kor indult, a páncélkocsi tűztámogatást nyújtott a rohamozó felkelőknek. Azonban a német védők számbeli fölényben voltak és tüzük hamarosan fedezékbe kényszerítette a támadókat. A Kubuś megpróbálta áttörni a kaput és az azt védő szögesdrót akadályokat, de a német tűz és a repeszek kilyukasztották a kerekeit, ezért ismét kénytelen volt visszavonulni. A páncélos a sérülései miatt nem tudott jobbra kanyarodni ezért kénytelen volt hátramenetben visszavonulni. A támadás során a Hydra szakasz két páncélosa által támogatott felkelők nem tudták megtörni a makacs német védelmet.

blog77-06.jpg A harmadik támadás

A sikertelen akció után a németek támadást indítottak a Krybar csoport ellen, amely nem tudta tartani állásait és kénytelen volt feladni Powiśle kerületet és visszavonulni a szomszédos Srodmiescie kerületbe. Kezdetben a páncélkocsit is magukkal akarták vinni, ez azonban a védelmi vonalon létesített két útzár megnyitásával járt volna, amit a védők nem akartak megkockáztatni. Waclaw Jastrzebowski (Aspira) szakasza, amely felváltotta a páncélkocsi első személyzetét úgy döntött, hogy mielőtt hátrahagyná a Kubuś-t harcképtelenné teszi és felgyújtja azt, hogy német kézre kerülve ne tudják azt ellenük fordítani. Szeptember 6-án, amikor a Krybar csoport kiürítette a kerületet a páncélos személyzete az önindító és a generátor leszerelésével mozgásképtelenné tette azt, majd sorsára hagyta annak a konzervatóriumnak a parkjában, ahonnan első bevetésére indult a Okólnik utcánál.

blog77-07.jpgAz elhagyott Kubuś szemből

blog77-08.jpgAz elhagyott Kubuś oldalról

blog77-09.jpgAz elhagyott Kubuś hátulról

Az elhagyott jármű meglepő módon túlélte varsó német lerombolását. 1945. január 17-én, miután a szovjet Vörös hadsereg és a Lengyel Néphadsereg csapatai felszabadították Varsót a Kubuś–t ott találták ahol a Krybar csoport szeptember 6-án sorsára hagyta. 1945-ben az egyik első kiállítási tárgyává vált a kifosztott Lengyel Hadsereg Múzeumának. Néhány évvel később maga a készítő Jozef Fernik (Globus) főmérnök restaurálta, majd a közelmúltban ismét átesett egy alapos felújításon. Kubuś  ma is Varsóban, a lengyel Hadsereg Múzeumának udvarán látható, míg egy működőképes másolat, amelyet 2004-ben Juliusz Siudziński épített meg, 2009-óta a szintén a lengyel fővárosban található Varsói Felkelés Múzeumának udvarán tekinthető meg.

blog77-10.jpgA háború után felújított Kubuś szemből

blog77-11.JPGA Kubuś A Lengyel Hadsereg Múzeumának udvarán napjainkban

blog77-12.JPGA Kubuś másolata a Varsói felkelés Múzeumának udvarán napjainkban

blog77-13.JPGA Szary Wilk a Lengyel Hadsereg Múzeumának udvarán napjainkban, a háttérben látszik a Kubuś

blog77-02.jpg

A Kubuś történetének mellékepizódja, hogy legénységének tagja volt Krzysztof Borun későbbi neves újság- és sci-fi író.

És végül hogy is került a címbe Milne népszerű csekély értelmű medvebocsa? A Kubuś, azaz magyarul Jakabka valójában a népszerű mesehős a Micimackó lengyel elnevezése is.

Ambasa

Szerző: ambasa  2013.07.06. 00:00 2 komment

Címkék: haditechnika hadtörténelem második világháború Lengyelország

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr385372863

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bogesz001 · http://arhk.xszerver.hu 2013.07.06. 10:50:33

Na megint egy kuriózum. :) Szép téma, jó volt elolvasni. Köszi.

janos900 2013.07.06. 13:54:16

Jó cikk, gratula. :)
süti beállítások módosítása