blog214-01.JPGMióta májusban az oroszok teuton földre léptek, nem csaptunk össze, de ami késik, nem múlik, augusztusban ismét eljött az idő, hogy folytassuk a nagy északi keresztes háborút. Mióta neki kezdtünk nagyot fordult a világ. A kezdeti német sikerek a végére kudarccá váltak. A legutolsó összecsapásunkkor a keresztes sereg gyakorlatilag teljesen megsemmisült. A két oldal, az játszmákat nézve döntetlenre állt, úgy hogy ideje volt, hogy megnézzük merre leng az inga legközelebb...

 

Nos a legközelebbi összecsapásunk óta utána néztem néhány speciális, és néhány alapszabálynak is amelyeket rosszul játszottunk ezidáig. Ezek közül a legfontosabb, hogy nem jol játszottuk a lovasági sorbónuszt, ami nem jár automatikusan. Ugyan a szokásos seregek sorakoztak fel a harcmezőn, azért azon belül némi átszervezésre került sor. Megmondom őszintén az átalakításokhoz komoly lökést adtak Laca Peti tanácsai. Sajnos be kellett látnom, hogy a rendi lovasságom, hiába rendezem két sorba, mire eléri az ellenséget, biztos hogy nem tudja kihasználni a sorbonuszát, hiába is jár neki. Ezért inkább 1 sorba rendeztem, mind a teuton, mind a johannita lovagokat. Kaptam még egy hasznos tanácsot, ami egy kicsit ugyan a furcsa, de a szabály szerintem megenged. De erről majd később. Az orosz oldalon is volt némi változás, de ez nem volt újkeletű. Iványi Gabi már a korábbi összecsapások során szétbontotta a kombinált alakzatait és tisztán lövős egységeket alakított ki, amelyek összpontosított tüzéről már májusban keserű tapasztalatot szereztem. A két sereg a majdnem a májusi felállást ismételte meg, én csak annyit változtattam, hogy a ként rendi lovasságot egymás mellett összpontosítottam A turkopolok védőernyője mögött. Így a német lovagok kerültek a balszárnyra. De lássuk mi is történ azon a fülledt augusztusi délutánon…

blog214-02.JPG

1. kör (teuton)

Most nem teketóriáztunk, nem vesztegettük az időt, és a teljes teuton arcvonal vállt vállvetve megindult előre.

2. kör (orosz)

Az oroszok is mozogtak előre és tűz alá vették a németek sorait, de meglepő módon egyetlen egy sebet sem sikerült okozniuk.

blog214-03.JPG

blog214-04.JPG

3. kör (teuton)

A teuton sereg tovább nyomult előre, de a számszeríjászok tüzelőállást vettek fel. Ugyan a turkopolok sikertelenül eregették nyilaikat, nem úgy a kétszer 10 számszeríjász, a nem kevesebb, mint 8 orosz számszeríjásszal végzet. Az oroszok egy csapásra elvesztették e jelentős csapatuk egyharmadát.

blog214-05.JPG

4. kör (orosz)

Az oroszok nyílzáporral válaszoltak. Ugyan mind az öreg mind a fiatal lovagok sikertelenek voltak, nem úgy a többiek. A lovas íjászok lelőttek egy turkopolt, a városi íjászok, pedig egy német lovagot. A számszeríjászok is bosszút álltak. Lelőttek négy német zsoldos számszeríjászt, de azok nem törtek meg.

5. kör (teuton)

A lovagok felzárkóztak a turkopolokra akik sikertelenül lőtték a bojár csapatát. Nem így a számszeríjászok, akik ismét 5 orosz számszeríjászt mészároltak le. Gyakorlatilag, alig két sortűz után az oroszok eme elit csapata a felére olvadt.

blog214-06.JPG

8. kör (orosz)

Az orosz gyalogos lovagok előrenyomultak, miközben a többiek tovább lőtték a németeket. A lovas íjászok ismét lelőttek egy turkopolt, és az orosz lovagok is elértek rajtuk öt találatot. Azonban a sebzések és a védő dobások után, mégis mindössze egy bukott le ismét a lováról. A számszeríjászok célpontot váltottak és sikeresen lelőttek egy teuton lovagot. A másik szárnyon a városi íjászok és a fiatal druzsinák is a német lovagokat vették célba, de csak az utóbbinak sikerült egy lovagot lelőnie.

blog214-08.JPG

blog214-09.JPG

7. kör (teuton)

És ekkor a német lovasság a jobbszárnyon általános rohamra indult. Na akkor itt egy kis szabálymagyarázás. Az új taktikámnak megfelelően, úgy állítottam fel a lovasságomat, hogy a turkopolok a rendi lovasságom előtt álltak fel, de nem teljesen takarták ki a célokat. Így az a helyzet állt elő, hogy amikor az orosz lovasság lőtt, a turkopolokra volt kénytelen pazarolni a nyilát. Ugyanakkor mivel nem teljesen takarták ki a célt. Ennek a helyzetnek akkor lett jelentősége, amikor a kör elején a rohambejelentésekre került sor. Mivel a teutonokból legalább egy fő látta a célt így rohamot jelenthettem be, lovasíjászok ellen, hiába álltak előtte a turkopolok. Természetesen ahhoz, hogy végre tudják hajtani támadást a turkopoloknak is rohamra kellet indulniuk, hiszen a szabály szerint rajtuk keresztül nem rohamozhattam. Így mindkét egységgel rohamot jelentettem be. A turkopolok az orosz lovagok ellen intéztek egy látszólag kamikáze támadást, míg az immár szabaddá váló úton a teutonok szegezték lándzsáikat a lovas íjászok ellen. Természetesen mindkét támadó csoportot az oroszok megpróbálták lövéssel megállítani, de csak a turkopolok vesztettek egy lovast, ami édes kevés volt ahhoz, hogy megállítsák őket. Az lovasíjászok a lő és menekül opciót választották, amellyel sikeresen kikerültek a rohamtávomból. Közben a számszeríjászok az előrenyomuló gyalogos lovagokat vették tűz alá és le is lőttek belőlük kettőt. Mivel a turkopolok maradtak skirmish formációban és a távolságok lehetővé tették úgy rendeztem el őket, hogy minél többel tudjak ütni, miközben az oroszok csak minimális válaszcsapással tudjanak felelni. Ennek következtében, vagy éppen ennek ellenére, mindkét oldal vesztett egy-egy főt. Azonban a bojár csapata az egyetlen olyan orosz lovasság, amelynek van sórbónusza, így a teutonok kénytelenk voltak nyúlcipőt húzni.

blog214-10.JPG

blog214-11.JPG

8. kör (orosz)

Az orosz oldalon tovább folytatódott a pech sorozat. Nem sikerült megállítani a lovasíjászokat, akik elhagyták a játékteret. Az oroszok a szokásos taktikájukat folytatták, amelynek következtében elesett egy teuton és két német lovag is. Az igazsághoz tartozik, hogy ezeket a találatokat mind különböző csapatok érték el. Sőt a bojár csapatának nem sikerült lelőnie egyetlen egy johannita lovagot sem. Most is a felszerelésbeli különbség volt a döntő. Mivel az orosz lovagok rendelkeztek bardinggal, amely közelharcban +2-es mentőt jelent, de a mozgásuk csak 12 hüvely, így nem tudtak megrohamozni, miközben a johanniták már rohamtávolságban álltak, mivel az ő mozgásuk 14 hüvelyk.

9. kör (teuton)

Az orosz lovasíjászokkal szemben a turkopolok sikeresen megzabolázták lovaikat, és ismét szembe fordultak az ellennel. A johanniták bölcsen nyugton maradtak arra várva hogy, a turkopolok felzárkózzanak melléjük. Nem így a teuton lovagok a nagymesterrel az élükön, megtámadták a számszeríjászokat. Azok sikeres ellentűzet zúdítottak a lovagokra és le is lőttek egyet közülük, de ettől azok nem álltak meg. Az összecsapás hozta a papírformát és a lovagok 5:1-re nyertek. Mivel ez first charge volt, a számszeríjászok automatikusan megtörtek, és fegyvereiket szanaszét dobálva menekülőre fogták a dolgot. Azonban a teuton lovagok sem voltak restek és űzőbe vették a menekülőket, akiket mind egy szálig kardélre hánytak.

blog214-12.JPG

10. kör (orosz)

Az orosz fél ekkor elveszítette a fejét, és a gyalogos lovagjaik lerohanták a templomos-johannita gyalogságot. Ez azért volt hiba, mert így elveszítették annak a lehetőségét a lándzsa miatt, hogy két sorban harcoljanak, míg én kihasználhattam ezt a szabályt. Az orosz lovagok a puhább célpontot választották és a turkopolokat nyilazták továbbra is. A városi íjászok és a fiatal lovagok továbbra is a német lovagokat lőtték, az előbbi sikertelenül, a másik azonban ismét lelőtt egyet. A közelharcban két templomos és három orosz esett el, de a zászlók miatt, mivel az orosz seregzászlós a közelharcban lévők között volt az összecsapás eldöntetlen maradt. Ez megint azzal a következménnyel járt, hogy mivel a templomosok nem törtek meg, továbbra is két sorból harcolhattak.

blog214-13.JPG

11. kör (teuton)

A teutonok ezt a kört manőverezésre, és soraik rendezésére használták fel. Egyedül a turkopolok lőtték az orosz lovagokat, ám vajmi kevés sikerrel. A két elit gyalogság folytatta az összecsapást, ám ezúttal az oroszoknak sikerült felülkerekedniük, de győzniük nem, mivel a keresztes nehéz-gyalogság stubborn volt, és csak ezt az állapotát vesztette el.

blog214-14.JPG

12. kör (orosz)

Az orosz lovagok célpontot váltottak és lelőttek egy johannita lovagot. A másik szárnyon is célpontot váltottak az orosz íjászok és ezúttal a városi íjászok két, míg a fiatal lovagok egy további teuton gyalogost lőttek le. Közben a johannita-templomos gyalogosok és az oroszok ismét egy-egy főt vesztettek, így ismét a németek kerültek ki vesztessen. Az első moráldobást elvétették de a közelben lévő seregzászló miatt a megismételt már sikerült. Továbbra is csatában maradtak.

blog214-15.JPG

13. kör (teuton)

Ekkor a teutonok megérezték, hogy eljött az idő. Az előző körükben való manőverezésekkel kedvező helyzetbe kerültek egy általános támadáshoz, ezért mindenki rohamra indult, aki csak tehette. A német lovagok a fiatal druzsinákra akarták vetni magukat, de azok lelőttek belőlük hármat. A bátorságpróbát elvétették, s a rohamuk megtört. Nem úgy a johanniták, akik oldaltámadásukkal megfuttatták a fejedelmet, de az üldözésük nem sikerült, az orosz lovak frissebbnek bizonyultak. A fiatal lovagok ugyan elhárították a német lovagok rohamát, de közben magukra engedték a teuton gyalogságot a seregzászlóssal. A gyalogosok ugyan vesztettek egy főt, de a zászlóval és a sorbónuszaikkal megnyerték az összecsapást. Közben a teuton lovagok a nagymesterrel az élen lerohanták a városi gyalogságot, akiket megvert, majd az rövid üldözést követően levágott. Közben a szabad német városok rosszul felfegyverzett milíciája oldalba támadta a gyalogos orosz lovagokat. Azonban ők természetesen nem rettentek meg ettől, és felvették a harcot (sikeres bátorságpróbát tettek az oldaltámadás miatt). Az együttes erő, hála az újabb zászlónak és a töménytelen sorbónusznak és az oldaltámadásnak, végre megtörte az orosz lovagokat, akik menekülésbe kezdtek, de a keresztes nehéz-gyalogosok utolérték őket és levágták őket egytől egyik, a seregzászlóssal egyetemben. Ez már a városi íjászoknak is sok volt és a délceg lovagok halálát látva ők is megfutottak.

blog214-16.JPG

blog214-17.JPG

blog214-19.JPG

blog214-20.JPG

Ekkor gyakorlatilag már csak a fiatal lovagok álltak harcban (nem is esélytelenül), miközben a városi íjászok menekültek, Ugyanígy tett az herceg is, a tábla másik oldalán. Az oroszok így kezdték volna a 14.kört, de úgy látták, hogy ez nem az ő napjuk volt és inkább a harc beszüntetése mellett döntöttek…

Ambasa

Szerző: ambasa  2016.09.27. 00:00 3 komment

Címkék: wargame 20mm Warhammer Ancient Battles

A bejegyzés trackback címe:

https://karosszektabornok.blog.hu/api/trackback/id/tr8211679539

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MeyilKree 2016.09.28. 18:48:37

Szép idő, szabadtéri játék, és ahogy látom a sör is fogyott. :)

Köszi a csatajelentést!

Sándor Kaba Sarkadi 2016.09.30. 15:25:00

Kissé egyhangúra sikeredett a terep... De gondolom ilyen ez a sztyeppe. A leírás amúgy jó.

ambasa 2016.09.30. 19:13:12

@Sándor Kaba Sarkadi:

Igazából nem akartuk cifrázni. A dombok a széleken is csak látványelemek. Tisztán csak öldökölni akartunk.

TG
süti beállítások módosítása